Utmatrikuleringer

Utmatrikulering av lektorer 20. mai 2016. Foto.

NTNU Alumni kan bidra med planlegging og gjennomføring av instituttvise eller større utmatrikuleringer.

Søk om bistand til utmatrikulering 

Bli medlem i NTNU Alumni

NTNU Alumni ill.

Kjære alumn,

NTNU Alumni går i disse dager over til nytt datasystem. I en periode vil det derfor ikke være mulig å logge inn eller å selv registrere seg som medlem.

For innmelding i NTNU Alumni eller andre henvendelser, send oss en e-post på alumni@ntnu.no.

Kommende