Nettverksgrupper

NTNU Alumni

Nettverksgrupper


Nettverksgrupper ved NTNU

NTNU Alumni har nettverksgrupper basert på faglig bakgrunn eller hvor våre alumner bor: Nettverksgrupper ved NTNU, flere bynettverk i Norge og internasjonale nettverksgrupper

Internasjonale nettverksgrupper

NTNU har alumner i over 100 land. De er viktige samarbeidspartnere for NTNU og bidrar hver dag til å oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag og visjon om «Kunnskap for en bedre verden».  

Mange av våre alumner har sentrale posisjoner i virksomheter som er relevante for NTNU å samarbeide med. De er også brobyggere mellom NTNU og øvrig arbeids- og næringsliv og FoU verden over.

Foto: Geri Mogen/NTNU