Morten Loktu

Morten Loktu har én fot plantet i hvert av Trondheims to flaggskip. Når han ikke er styreleder ved NTNU, er det Rosenborg han forsøker å få styr på.

- Hva var det som fikk deg til å studere ved NTH?

Det var i grunnen ganske tilfeldig. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bli førskolelærer, av alle ting! Så ble min søster gift med en sivilingeniør, og jeg begynte å fatte interesse. Karakterene var gode nok til å komme inn på allmennlinja ved NTH, og så var det gjort. Ikke noe veldig bevisst valg, med andre ord.

- Hvordan forløp studietida?

Den forløp veldig greit. Likesom for dagens studenter var det mye arbeid i begynnelsen, og siden gikk det i grunnen greiere og greiere.

- Er det noe du ville ha gjort annerledes hvis du skulle ha studert i dag?

Nei. Jeg tror det viktigste jeg lærte var evnen til å lære. Det er det viktigste. Det en har mest bruk for, er ikke de enkelte fagene, men at vi lærte å se helheten i utfordringene. I hvert fall var det slik på almennlinja på Teknisk Fysikk.

- Nå er du styreleder ved den institusjonen hvor du selv studerte. Hva ser du som NTNUs største utfordringer i åra framover?

Den største utfordringa er at den globale konkurransen øker. Dagens ungdom har helt andre muligheter i dag, og vår utfordring er at vi må få dem til å ha NTNU høyt på lista. Derfor må vi ha et attraktivt tilbud med kvalitet i første rekke. Alt vi gjør må holde internasjonal standard, og vi må sørge for at all utvikling utgjør ei forbedring i forhold til tidligere. 

- Hva er NTNUs største styrker og største svakheter, etter din oppfatning?

Den største styrken tror jeg er studentmiljøet. Det er mitt inntrykk. Studentmiljøet er utrolig bra og veldig aktivt, både på og ved siden av studiene. Jeg tror òg det er en fordel at Trondheim har en håndgripelig og grei størrelse. I tillegg har vi en del fremragende miljøer for forskning.

Det norske systemet har ei utfordring med hensyn til infrastruktur, som også NTNU har. Det gjelder for eksempel laboratorie- og undervisningsfasiliteter. Med det tempoet vi har i den teknologiske utviklinga må vi også ha riktig fart. Det er en svakhet at mye går alt for langsomt og at vi ikke har ressurser nok til å holde et oppdatert nivå. Men det er like mye nasjonens svakhet som NTNUs svakhet. Det skulle jeg ønske vi fikk endret på. Enkelte av våre miljøer, for eksempel på Dragvoll, har alt for dårlige fysiske fasiliteter med for lite plass. De hadde fortjent bedre.

- Hva gjør du på fritida?

Jeg har en spennende hobby som nestleder i Rosenborg Ballklub. Det er vel det jeg har brukt mye av tida på i det siste. Jeg er veldig interessert i fotball. Ellers har jeg vært med i revygruppe, jeg leser en del og er tidligere aktiv fotballspiller. Jeg bruker en del tid på turer i skog og mark. Og så har vi hytte på kysten på Nord-Møre, hvor jeg kan snekre og fiske.

Publisert: 2012