Mobilitetsseminar

I tråd med NTNUs internasjonale strategi og nasjonale føringer ønsker NTNU å øke forsker- og studentmobilitet. 

Derfor gjennomfører NTNU Alumni Mobilitetsseminarer for forskere, doktorgradskandidater, post-doktorer og studenter, vitenskapelig og administrativt ansatte og eksterne. 

Målet med seminarene å stimulere til mer utveksling mellom NTNU og aktuelle land. 

Samarbeidspartnere:
Rektors stab, Studieavdelingen,  NTNUs Japankontor,  NorAlumni, Innovasjon Norge, SiU, ambassader og NFR.