NTNU Alumni

Bli medlem i vårt globale nettverk

Vi er allerede over 40.000 alumnimedlemmer i mer enn 100 land. Vi har plass til flere.

Nettverket er for tidligere studenter med grad fra NTNU eller NTNUs forløpere. Tidligere utvekslingsstudenter, nåværende studenter og ansatte kan også bli medlemmer.

Bli medlem i NTNU Alumni


Hvorfor bli medlem

Ta en aktiv rolle i vårt globale alumninettverk og bidra til å bygge kunnskap for en bedre verden.

Engasjer deg

Som medlem kan du engasjere deg i en av våre sju internasjonale nettverksgrupper eller i nettverksgrupper lokalt ved NTNU eller våre bynettverk i Norge. Kryss av for medlemskap i våre nettverksgrupper ved registrering eller ved å oppdatere din profil. 


Alumni

Ordet «alumn» kommer fra latin og betyr «tidligere student».

NTNUs forløpere

  • Høgskolen i Gjøvik
  • Høgskolen i Ålesund
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Norges Tekniske Høgskole
  • Den allmennvitenskapelige høgskole