Ta del i NTNU-fellesskapet!

NTNU Alumni

Bli medlem i vårt globale nettverk

Vi er allerede over 45.000 alumnimedlemmer i mer enn 100 land. Vi har plass til flere.

Nettverket er for tidligere studenter med grad fra NTNU eller alle NTNUs forløpere. Tidligere utvekslingsstudenter, nåværende studenter og ansatte kan også bli medlem.

Vi bytter IT-system for NTNU Alumni. I denne perioden er det dessverre ikke mulig å registrere seg som medlem i NTNUs alumninettverk. Ny løsning vil være på plass innen kort tid. Har du spørsmål, ta kontakt med alumni@ntnu.no

Vi beklager ulempene dette medfører.

Foto: Geir Mogen


Hvorfor bli medlem

Ta en aktiv rolle i vårt globale alumninettverk og bidra til å bygge kunnskap for en bedre verden.

Engasjer deg

Som medlem kan du engasjere deg i nettverksgrupper lokalt ved NTNU, våre bynettverk i Norge eller i en av våre sju internasjonale nettverksgrupper. Kryss av for medlemskap i våre nettverksgrupper ved registrering eller ved å oppdatere din profil. 

Foto: Geir Mogen/NTNU


Medlem i NTNU Alumni

Medlem i NTNU Alumni

Vi bytter IT-system for NTNU Alumni. I denne perioden er det dessverre ikke mulig å registrere seg som medlem i NTNUs alumninettverk. Ny løsning vil være på plass innen kort tid. Har du spørsmål, ta kontakt med alumni@ntnu.no

Vi beklager ulempene dette medfører.

Alumni

Alumni

Ordet «alumn» kommer fra latin og betyr «tidligere student».

NTNUs forløpere

NTNUs forløpere

  • Høgskolen i Gjøvik
  • Høgskolen i Ålesund
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Norges Tekniske Høgskole
  • Den allmennvitenskapelige høgskole