Jobbskygge

En dags praksis: En student eller ph.d.-kandidat får muligheten til å "skygge" en alumn på jobben én dag.


"Fantastisk innblikk i arbeidslivet! Jeg ble tatt veldig godt imot og følte meg nesten "hjemme".

Jeg tenker også ut i fra min jobbskygge-dag at jeg helt klart har valgt rett fagfelt".

"Hvis du er usikker hvordan yrket fungerer, bli jobbskygge! I mange tilfeller vil det både være lærerikt og oppklarende, og det er en gyllen mulighet å komme i kontakt med næringslivet fra «innsiden». For meg ble jobbskygge-dagen noe helt utenom det vanlige".

Les studentenes erfaringer som jobbskygger


Hva oppnår du som ph.d.?

 • Praksis og innblikk i arbeidslivet.
 • Økt forståelse for merverdien av en doktorgrad i arbeidslivet.
 • Nettverk.

Hva oppnår du som student?

 • Innblikk i arbeidsoppgavene i en bestemt jobb.
 • Økt motivasjon og forståelse for fagets relevans i arbeidslivet.
 • Bevissthet om egen kompetanse og tverrfaglig kompetanse.
 • Inspirasjon til å finne rett vei i studiene og ut i arbeidslivet.
 • Utvidet nettverk.

Søknadsfrist vårsemester: 15. februar 2019

Jobbskygge gjennomføres hovedsakelig februar–april og september–november.


Hva oppnår du som alumn?

 • Mulighet til å hjelpe NTNU-ere på rett vei i arbeidslivet.
 • Styrke din relasjon til NTNU og forenkle framtidig kontakt.
 • Mulighet for videre samarbeid med studenten.
 • Profilering av egen arbeidsplass. 

Registrer deg som vert for jobbskygge

For spørsmål, send en e-post til alumni@ntnu.no

Bli medlem i NTNU Alumni

NTNU Alumni ill.

Kjære alumn,

NTNU Alumni går i disse dager over til nytt datasystem. I en periode vil det derfor ikke være mulig å logge inn eller å selv registrere seg som medlem.

For innmelding i NTNU Alumni eller andre henvendelser, send oss en e-post på alumni@ntnu.no.

Tilbud til NTNUs institutter

Instituttene kan søke om tilbud om jobbskygge for sine studenter som trenger praksis.

Søk tilbud om jobbskygge