Internship

Studenter som snakker sammen. Foto.

Summer Internship hos NTNU-alumner

NTNU Alumni tilbyr studenter og ph.d. Summer Internship hos NTNU-alumner i en bedrift eller organisasjon i utlandet.

  • 3 Internships sommeren 2018
  • 3.–5. års studenter og stipendiater kan søke
  • Summer Internships har en varighet på 4–6 uker, fra begynnelsen av juli til begynnelsen av august

Hva oppnår du som student og stipendiat?

  • Internasjonal arbeidserfaring
  • Nettverksbygging
  • Kultur- og språkkunnskap

Utlysning og søknadsskjema kommer 1. november 2017.

Hva oppnår du som NTNU-alumn?

  • Markedsføring av din bedrift eller organisasjon
  • Kontakt med talentfulle studenter og stipendiater
  • Tettere kontakt med NTNU og NTNUs fagmiljøer

Kan du ta imot en student på Internship?

Thu, 09 Mar 2017 09:48:35 +0100