Internasjonale nettverk

NTNU Alumni har 38.000 medlemmer som bor og arbeider i hele verden. Alumni-nettverkets internasjonale aktiviteter er organisert gjennom regionale nettverk med et oppnevnt styre som jobber for å styrke samarbeidet mellom NTNU og våre alumner.

Det utvikles flere slike nettverk rundt om i verden. Vil du bidra til å opprette et nettverk der du bor? Ta gjerne kontakt med oss på alumni@ntnu.no.


Bli medlem i NTNU Alumni

NTNU Alumni ill.

Kjære alumn,

NTNU Alumni går i disse dager over til nytt datasystem. I en periode vil det derfor ikke være mulig å logge inn eller å selv registrere seg som medlem.

For innmelding i NTNU Alumni eller andre henvendelser, send oss en e-post på alumni@ntnu.no.