Internasjonale nettverk

NTNU Alumni har 38.000 medlemmer som bor og arbeider i hele verden. Alumni-nettverkets internasjonale aktiviteter er organisert gjennom regionale nettverk med et oppnevnt styre som jobber for å styrke samarbeidet mellom NTNU og våre alumner.

Det utvikles flere slike nettverk rundt om i verden. Vil du bidra til å opprette et nettverk der du bor? Ta gjerne kontakt med oss på alumni@ntnu.no.