Gjesteforelesninger

Kvinne som foreleser

NTNU tilbyr alle linjeforeninger og institutter en alumn som gjesteforeleser.

Ønsker du en gjesteforeleser?

  • NTNU Alumni bidrar med å finne den rette alumnen
  • NTNU Alumni dekker reisekostnader

     Søk her 


Tidligere gjesteforelesere

  • Tonje Hessen Schei gjesteforeleste for studenter ved institutt for kunst- og medievitenskap i anledning Kosmorama 2015.
  • Aage Aaberge gjesteforeleste for studenter ved institutt for kunst- og medievitenskap i anledning KON-TIKI - En filmkonsert med Trondheim Symfoniorkester.
  • Randi Ness, politisk rådgiver for NATOs generalsekretær, gjesteforeleste for statsvitenskap-studentene 6. april 2017.