For fagmiljøer

NTNU Alumni

For fagmiljøer

Alumner – en viktig samarbeidspartner

Fagmiljøene ved NTNU har mange muligheter til å samarbeide med sine tidligere studenter for å nå strategiske mål innen utdanning, forskning og innovasjon.

Eksempler på samarbeid kan være arbeidslivserfaring for studenter, bachelor- og masteroppgaver, case og forskningsprosjekter. Alumner er også døråpnere inn mot nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv.

En rekke samarbeidstiltak med alumner har vært testet ut med suksess og kan iverksettes lokalt ved NTNU.

For fagmiljøer

Foto: Geir Morgen


Hvordan samarbeide innen forskning

Alumner kan: 

 • utvide nettverk og åpne dører til samarbeid med relevante aktører i ulike sektorer og bransjer
 • selv delta inn i prosjekter med konkrete case eller problemstillinger fra sin bedrift eller organisasjon
 • være en kilde til finansiering og bidra med midler til ph.d.-stipend

Foto: Geir Mogen/NTNU

Foto: Geir Mogen/NTNU

Profilering og tilbakemeldinger

Hvordan samarbeide innen utdanning

Alumner kan:

 • tilby praksis eller internships i sin bedrift eller organisasjon
 • tilby studenter jobbskygging, en dags praksis
 • bidra med relevante bachelor- og masteroppgaver
 • stille som gjesteforelesere
 • vise muligheter i arbeidslivet
 • gi tilbakemeldinger på utdanningens kvalitet og relevans
 • bidra som sensorer, representanter i styrer, råd og utvalg

NTNU Alumni kan bidra med å:

 • formidle konkrete forespørsler til alumner 
 • fremskaffe statistikk over hvor alumner arbeider
 • sende ut kandidatundersøkelser
 • markedsføre fagmiljøets internasjonale masterprogram gjennom våre internasjonale nettverk
 • formidle informasjon og invitasjoner fra fagmiljøet til alumnene
 • rådgi til planlegging og gjennomføring av alumnidager og utmatrikuleringer 

Etablere ny eller videreutvikle alumni-virksomhet?

Etablere alumni-virksomhet

NTNU Alumni sentralt kan bidra til å bygge opp alumni-virksomhet ved fakulteter og institutter. Registrer deg her eller ta kontakt dersom du ønsker å etablere et alumninettverk ved ditt institutt.

Se oversikt over våre nettverksgrupper

Registrer deg som medlem i NTNU Alumni

Kontakt oss for å etablere nettverk 

Database over alumner

Database over alumner

NTNU har en database med kvalitetssikret informasjon over tidligere studenter fra NTNU og universitetets forløpere. Databasen innholder:

 • Kontaktinformasjon
 • Utdanningsinformasjon 
 • Jobbinformasjon

Databasen er GDPR-vennlig og tilgjengelig for alle NTNUs fagmiljøer. 

Ønsker du oversikt over alumner fra ditt fagmiljø? Ta kontakt med oss.

Andre tilgjengelige verktøy

Andre tilgjengelige verktøy

 • Arrangementssystem – for påmelding til arrangement med og uten betaling
 • Nyhetsbrevfunksjon – nyhetsbrev og andre utsendelser fra fagmiljøet 

Kontakt

Kontakt

Kontakt NTNU Alumni, så hjelper vi deg:
alumni@ntnu.no