Elisabeth Egseth Hansen – Dramaturg og humanist

Med hovedfag fra humaniora har man en solid faglig bagasje. – Utdanningen gir en reflektert og analytisk kompetanse som er med på å gi trygghet inn i arbeidslivet, sier Elisabeth Egseth Hansen, dramaturg ved Trøndelag teater.

Portrett av Elisabeth Egseth Hansen. Foto.– Å være dramaturg er drømmejobben. Jeg får virkelig brukt meg selv, både utdanningen min, erfaringene jeg har bygd opp gjennom tidligere jobber, og interessene mine, sier Elisabeth Egseth Hansen.

Hun er utdannet filmviter fra NTNU, med estetikk og kommunikasjon som kjernen i studiene sine.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skulle overlevd i samtaler med kultursjefer og teatertopper rundt omkring i Europa, uten den dannelsen som utdanningen min fra Institutt for kunst og medievitenskap har medvirket til. Det handler om kommunikasjon og hvordan vi mennesker er sammen, sier hun.

Hun mener fagene dyrker den analytiske evnen som er essensiell for å bringe oss videre.

– Aristoteles levde for nesten 2 500 år siden, men hans tankegods er fortsatt sentralt i jobben jeg gjør på Trøndelag Teater. Det er viktig at vi tar vare på den kulturelle grunnmuren som humaniora-fagene representerer. Det er kunnskapen om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Hun fremhever at humaniora er en viktig bidragsyter inn i den offentlige samtalen.

– Vi lever i en globalisert verden, en verden som i økende grad tegnes i sort/hvitt. Da er det viktig med humanister som evner en kritisk innhenting av informasjon, og som er opptatt av skyggesonene der det ikke finnes absolutte sannheter eller enkle svar, sier Hansen.

Rett fra hovedfag til jobb

Elisabeth Egseth Hansen gikk rett fra hovedfagstudiene til et vikariat som produsent og informasjonsansvarlig på Teaterhuset Avant Garden. Selv om hun er utdannet filmviter så har hun stort sett jobbet innen teater.

– Jeg har ikke fjernet meg totalt fra filmen og har periodevis jobbet med film i løpet av karrieren. I dag sitter jeg i styret til Cinemateket i Trondheim og jeg satt i årets jury til Kosmoramas kanonpris.

Men det er først og fremst teater jeg har konsentrert meg om, forteller hun og tilføyer: – At utdannelsen kan brukes tverrfaglig er en av styrkene.

Hun har aldri vært bekymret for ikke å få seg jobb og formidlingskompetansen hun fikk gjennom studiene er noe av det hun har hatt god nytte av.

– Jeg gjorde flere prosjekter samtidig som jeg var student. Eksempelvis var jeg stud.ass og ledet blant annet filmanalysen på grunnfag ett år. Jeg jobbet også praktisk på noen av instituttets oppdragsfilmer. Dermed høstet jeg relevant praksis og muligheten til å koble analyse og teori med praksis allerede som student.

Det fikk jeg uttelling for når jeg skulle ut i arbeidslivet, sier hun.

Etter vikariatet på Teaterhuset Avant Garden jobbet hun på Danse og Teatersentrum/Norsk Scenekunstbruk i Oslo. Derfra ble hun hentet til jobben som kunstnerisk og daglig leder ved Teaterhuset Avant Garden, dermed bar det tilbake til Trondheim.

Siden hadde hun en ny periode i Oslo som scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, en oppgave som av mange omtales som ”teatersjefen for det frie scenekunstfeltet”.

Dramaturgens oppgaver

Nå har hun jobbet to år som dramaturg på Trøndelag Teater og med fast jobb og høy trivselsfaktor regner hun med å fortsette lenge.

Som dramaturg har hun mange ulike oppgaver. Hun deltar i planleggingen av teatrets program og følger opp produksjoner. Så bidrar hun i prosessen med besetning av stykkene og samarbeider tett med regissør. Hun er også teatrets manuskonsulent i tillegg til å utføre formidlingsarbeid.

Dessuten reiser hun rundt for å orientere seg om teatret og aktørene i feltet, blant annet ser hun etter skuespillere det kan være aktuelt for Trøndelag Teater å hente inn.

– Det er til tider svært hektisk her på teateret, men veldig givende, sier hun og tilføyer: – Vi lever i et samfunn hvor det er en trend at alt skal måles, men humaniora er ikke målbart.

Humaniora er essensiell og viktige kunnskap, og jeg er veldig glad for at jeg valgte de studiene jeg gjorde, sier Elisabeth Egseth Hansen.

Tekst og foto: Unni Skoglund

Fakta

  • Hovedfag i filmvitenskap fra Institutt for kunst- og medievitenskap på NTNU.
  • Skrev hovedfagsoppgave om tidsopplevelsen i det fotografiske, med stor vekt på den franske filosofen Deleuze.
  • Tidligere scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd og kunstnerisk og daglig leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim.
  • Jobber i dag som dramaturg ved Trøndelag Teater.