Arrangement

NTNU Alumni

Arrangement

NTNU Alumni har stor aktivitet i nettverket med over 50 arrangementer rundt om i verden årlig. 

Arrangementene gir deg muligheter for et tettere samarbeid med NTNUs fagmiljøer, nettverksbygging og faglig påfyll. 


Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

Foto: Geir mogen/NTNU

NTNU Alumnis regionale nettverkskonferanse

NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for diskusjon og samarbeid mellom NTNUs fagmiljøer, næringsliv, industri og andre samfunnsaktører.  Målet er å styrke samarbeidet mellom NTNU og norsk arbeids- og næringsliv innenfor utdanning, forskning og innovasjon. 

Konferansen gir en unik mulighet til å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer. Hvordan skal eksempelvis Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv?

Målgruppen er først og fremst NTNUs alumner i hele bredden av norsk arbeids- og næringsliv. Øvrige samarbeidspartnere inviteres også sammen med politiske og administrative myndigheter.

Konferansen går på omgang mellom våre studiebyer Trondheim, Gjøvik (Oslo) og Ålesund.

Neste nettverkskonferanse:  2020 i Oslo. Mer informasjon kommer.

Tidligere nettverkskonferanser:

  • Nettverkskonferanse i Oslo, 11. april 2018
  • Nettverkskonferanse i Ålesund, 1. desember 2017
  • Nettverkskonferanse i Trøndelag, 9. november 2016
  • Nettverkskonferanse i Brussel, 3. oktober 2016
  • Nettverkskonferanse i Gjøvik, 27. april 2016
  • Nettverkskonferanse i Ålesund, 11. november 2015

NTNU European conference

NTNUs europeiske konferanse samler mer enn 300 aktører i Brussel hvert år. I tråd med Norges FoU strategi ønsker NTNU å dele sin ekspertise og bidra i enda sterkere grad til europeisk utdanning og forskning. Målet med konferansen er å etablere og styrke dialog og samarbeid mellom akademia, forskning, næringsliv og beslutningstakere. Konferansen har også som målsetting å styrke samarbeidet mellom NTNU og alumner i europeisk arbeidsliv.

Neste konferanse: 10 Oktober 2019.

Tidligere Europakonferanser:


NTNU Alumni Career Fair

NTNU Alumni Career Fair er en møteplass for NTNUs PhD og postdoc-kandidater samt aktører fra private og offentlige organisasjoner og bedrifter. Målet er å skape forståelse for den kompetansen og merverdien en PhD -og postdockandidat kan tilby. Samtidig presenteres kompetansebehov fra arbeids- og næringsliv. Konferansen gir anledning for å utvikle strategier for å øke bruken av phd/postdoc-ekspertise i næringsliv og industri, i små og mellomstore bedrifter og i offentlig sektor.

Neste nettverkskonferanse: Juni 2020. Mer informasjon kommer. 


Frokostmøter

NTNU Alumni arrangerer frokostmøter i samarbeid med våre fagmiljøer, næringsforeninger og NTNU Videre. Dette er mini-seminarer med fokus på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet akademia og industri.

Neste frokostmøte: Høsten 2019. Mer informasjon kommer.


Nettverkstreff

Nettverkstreff

Mottakelser

I forbindelse med NTNUs delegasjonsreiser arrangerer NTNU Alumni mottakelser, gjerne i samarbeid med Norges ambassader og Innovasjon Norge. Likeledes inviterer vi til treff når vi mottar besøk fra utenlandske samarbeidspartnere og alumner ved NTNU. Slik kobler vi våre fagmiljøer og samarbeidspartnere tettere sammen.

Mottakelser arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk. 


Alumnitreff 

NTNU Alumni sine nettverksgrupper arrangerer jevnlig sosiale og faglige samlinger for alumner.

Alumnitreff arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk.


NTNU Alumni Annual Summit

NTNU Alumni Annual Summit er et årlig seminar ved NTNU for ledelsen i våre internasjonale alumni-nettverk. Målet er utvikling, nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nettverkene. Det er også et mål å knytte de internasjonale nettverkene tettere på våre fagmiljøer.


NTNU Alumni European Forum

NTNU Alumni European forum er et årlig forum for utviklig, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom våre europeiske alumni-nettverk.

Mini calevent portlet

Kalender

Medlem i NTNU Alumni

Gjenforening og jubileum

Gjenforening og jubileum

Dersom du skal arrangere gjenforening eller jubileum kan NTNU Alumni bidra med å sende ut invitasjon til tidligere medstudenter som er medlemmer i NTNU Alumni.

Ta kontakt med alumni@ntnu.no