Arrangement

NTNU Alumni

Arrangement

NTNU Alumni har stor aktivitet i nettverket med over 50 arrangementer rundt om i verden årlig. 

Arrangementene gir deg muligheter for et tettere samarbeid med NTNUs fagmiljøer, nettverksbygging og faglig påfyll. 


Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

frokostmote

Foto: Geir mogen/NTNU

Frokostmøter
NTNU arrangerer frokostmøter i samarbeid med våre fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere. Dette er mini-seminarer med fokus på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet akademia og industri.

Mini calevent portlet

Frokostmøter

NTNU Kveld

NTNU Kveld

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og kulturell opplevelse. 

Arrangementene streames.

For mer informasjon: www.ntnu.no/kveld

Konferanser og seminarer

NTNUs nettverkskonferanse

NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for diskusjon og samarbeid mellom NTNUs fagmiljøer, næringsliv, industri og andre samfunnsaktører.  Målet er å styrke samarbeidet mellom NTNU og norsk arbeids- og næringsliv innenfor utdanning, forskning og innovasjon. 

Konferansen gir en unik mulighet til å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer. Hvordan skal eksempelvis Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv?

Målgruppen er først og fremst NTNUs alumner i hele bredden av norsk arbeids- og næringsliv. Øvrige samarbeidspartnere inviteres også sammen med politiske og administrative myndigheter.

Konferansen går på omgang mellom våre studiebyer Trondheim, Gjøvik (Oslo) og Ålesund.

Neste nettverkskonferanse: Mer informasjon kommer.

Tidligere nettverkskonferanser:

  • Nettverkskonferanse i Oslo, 11. april 2018
  • Nettverkskonferanse i Ålesund, 1. desember 2017
  • Nettverkskonferanse i Trøndelag, 9. november 2016
  • Nettverkskonferanse i Brussel, 3. oktober 2016
  • Nettverkskonferanse i Gjøvik, 27. april 2016
  • Nettverkskonferanse i Ålesund, 11. november 2015

NTNU Career Fair for PhD og Post.doc. 

NTNU Career Fair er en møteplass for NTNUs PhD og postdoc-kandidater samt aktører fra private og offentlige organisasjoner og bedrifter. Målet er å skape forståelse for den kompetansen og merverdien en PhD -og postdockandidat kan tilby. Samtidig presenteres kompetansebehov fra arbeids- og næringsliv. Konferansen gir anledning for å utvikle strategier for å øke bruken av phd/postdoc-ekspertise i næringsliv og industri, i små og mellomstore bedrifter og i offentlig sektor.

Neste nettverkskonferanse: 4. november 2020. Mer informasjon kommer. 

Tidligere konferanser:


NTNU European Conference 

NTNUs europeiske konferanse samler rundt 200 aktører i Brussel hvert år. I tråd med Norges FoU strategi ønsker NTNU å dele sin ekspertise og bidra i enda sterkere grad til europeisk utdanning og forskning. Målet med konferansen er å etablere og styrke dialog og samarbeid mellom akademia, forskning, næringsliv og beslutningstakere. Konferansen har også som målsetting å styrke samarbeidet mellom NTNU og alumner i europeisk arbeidsliv.

Neste konferanse: November 2020

Tidligere Europakonferanser:


Nettverkstreff

Nettverkstreff

Mottakelser

I forbindelse med NTNUs delegasjonsreiser arrangerer NTNU Alumni mottakelser, gjerne i samarbeid med Norges ambassader og Innovasjon Norge. Likeledes inviterer vi til treff når vi mottar besøk fra utenlandske samarbeidspartnere og alumner ved NTNU. Slik kobler vi våre fagmiljøer og samarbeidspartnere tettere sammen.

Mottakelser arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk. 


Alumnitreff 

NTNU Alumni sine nettverksgrupper arrangerer jevnlig sosiale og faglige samlinger for alumner.

Alumnitreff arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk.


 

Mini calevent portlet

Kalender

Medlem i NTNU Alumni

Gjenforening og jubileum

Gjenforening og jubileum

Ønsker du å komme i kontakt med tidligere studievenner for gjennomføring av jubileum og gjenforening? NTNU Alumni kan bidra med å informere om arrangementet.

Ta kontakt med alumi@ntnu.no