Arrangement

NTNU Alumni

Arrangement

Arrangement NTNU Alumni

  • To personer som snakker sammen
    NTNU Alumni har stor aktivitet i nettverket med over 50 arrangementer rundt om i verden årlig. Arrangementene gir deg muligheter for et tettere samarbeid med NTNUs fagmiljøer, nettverksbygging og faglig påfyll.

Arrangementer

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Tre personer sitter ved et bord og snakker. Foto.
Foto: Geir Mogen/NTNU

Frokostmøte

Frokostmøtene er mini-seminarer med fokus på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet akademia og industri.

Oslo, 21. oktober 2020

To menn står og snakker og smiler. Foto.
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Phd og postdoc-konferanse

Møteplass for NTNUs doktorgrads- og postdoktor-kandidater samt aktører fra private og offentlige organisasjoner og bedrifter.

4. november 2020

Prorektor for forskning snakker i et panel. Foto.
Foto: Thomas Høstad/NTNU

European Conference

Konferansen skal etablere og styrke dialog og samarbeid mellom akademia, forskning, næringsliv og beslutningstakere.

Brussel, november 2020

Konferanser og seminarer

NTNU ph.d. og postdoc-konferanse

NTNU ph.d. og postdoc-konferanse

NTNU ph.d. og postdoc-konferanse er en møteplass for NTNUs doktorgrads- og postdoktor-kandidater samt aktører fra private og offentlige organisasjoner og bedrifter. Målet er å skape forståelse for den kompetansen og merverdien en doktorgrads- og postdok-kandidat kan tilby. Samtidig presenteres kompetansebehov fra arbeids- og næringsliv. Konferansen gir anledning for å utvikle strategier for å øke bruken av doktorgrads- og postdok-ekspertise i næringsliv og industri, i små og mellomstore bedrifter og i offentlig sektor.

Neste nettverkskonferanse: 4. november 2020. Mer informasjon kommer.

Tidligere konferanser: The added value of a PhD – for all sectors of working life, 30 March 2017.

NTNUs nettverkskonferanse

NTNUs nettverkskonferanse

NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for diskusjon og samarbeid mellom NTNUs fagmiljøer, næringsliv, industri og andre samfunnsaktører. Målet er å styrke samarbeidet mellom NTNU og norsk arbeids- og næringsliv innenfor utdanning, forskning og innovasjon.

Konferansen gir en unik mulighet til å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer. Hvordan skal eksempelvis Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv?

Målgruppen er først og fremst NTNUs alumner i hele bredden av norsk arbeids- og næringsliv. Øvrige samarbeidspartnere inviteres også sammen med politiske og administrative myndigheter.

Konferansen går på omgang mellom våre studiebyer Trondheim, Gjøvik (Oslo) og Ålesund.

Neste nettverkskonferanse: Mer informasjon kommer.

Tidligere nettverkskonferanser:

NTNU European Conference

NTNU European Conference

NTNUs europeiske konferanse samler rundt 200 aktører i Brussel hvert år. I tråd med Norges FoU-strategi ønsker NTNU å dele sin ekspertise og bidra i enda sterkere grad til europeisk utdanning og forskning. Målet med konferansen er å etablere og styrke dialog og samarbeid mellom akademia, forskning, næringsliv og beslutningstakere. Konferansen har også som målsetting å styrke samarbeidet mellom NTNU og alumner i europeisk arbeidsliv.

Neste konferanse: November 2020

Tidligere Europakonferanser:

Frokostmøter

Frokostmøter

NTNU arrangerer frokostmøter i samarbeid med våre fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere. Dette er mini-seminarer med fokus på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i skjæringsfeltet akademia og industri.

Mini calevent portlet

Frokostmøter

Alumnitreff

Alumnitreff

NTNU Alumni sine nettverksgrupper arrangerer sosiale og faglige samlinger for alumner.

Alumnitreff arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk.

Mini calevent portlet

Alumnitreff

Mottakelser

Mottakelser

I forbindelse med NTNUs delegasjonsreiser arrangerer NTNU Alumni mottakelser, gjerne i samarbeid med Norges ambassader og Innovasjon Norge. Likeledes inviterer vi til treff når vi mottar besøk fra utenlandske samarbeidspartnere og alumner ved NTNU. Slik kobler vi våre fagmiljøer og samarbeidspartnere tettere sammen.

Mottakelser arrangeres jevnlig. Følg med i kalender eller motta invitasjon fra NTNU Alumni eller ditt lokale nettverk.

NTNU Kveld

NTNU Kveld

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og kulturell opplevelse.

Arrangementene strømmes. For mer informasjon: www.ntnu.no/kveld

Mini calevent portlet

NTNU Kveld

Mini calevent portlet

Kalender

Medlem i NTNU Alumni

Bli medlem i NTNU Alumni

Vi bytter IT-system for NTNU Alumni. I denne perioden er det dessverre ikke mulig å registrere seg som medlem i NTNUs alumninettverk. Ny løsning vil være på plass innen kort tid. Har du spørsmål, ta kontakt med alumni@ntnu.no

Vi beklager ulempene dette medfører.


Allerede medlem?

Oppdater din profil  

Gjenforening og jubileum

Gjenforening og jubileum

Ønsker du å komme i kontakt med tidligere studievenner for gjennomføring av jubileum og gjenforening? NTNU Alumni kan bidra med å informere om arrangementet.

Ta kontakt med alumi@ntnu.no