Alumnikompass

Grafisk bilde av gutt som vurderer sin utdannelse

Hva er Alumnikompass?

 • En møteplass for nåværende studenter, institutter og alumner.
 • Temaer: Samfunnsrelevans, samarbeid med arbeids- og næringsliv, utveksling og innovasjon.
 • På Alumnikompass får studenter møte alumner med tilsvarende utdanning som de selv er i gang med.
 • Alumnene forteller om sin arbeidshverdag og hvordan fagkombinasjon eller valg av mastergrad førte dem til den jobben de har i dag.
 • Å se sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv kan hjelpe studenter til å velge rett vei i studiene, motivere til videre studium og stake ut kursen til en jobb de ønsker seg. Det skal også gi økt stolthet og forståelse for fagets relevans.
 • Et Alumnikompass hjelper studenten med å konkretisere sin faglige ekspertise og spisskompetanse.

Les om tidligere Alumnikompass


Hva oppnår du som student?

 • Tips og råd fra alumner med samme utdanning som du selv er i gang med.
 • Øvelse i å definere din generelle kompetanse og din spisskompetanse.
 • Hjelp til å se sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv.
 • Forståelse for fagets samfunnsrelevans og hvilke oppgaver du kan bidra til å løse i samfunnet.

Hva oppnår du som alumn?

 • Mulighet til å hjelpe NTNU-ere på rett vei i arbeidslivet.
 • Styrke din relasjon til NTNU og forenkle framtidig kontakt.
 • Oppdatering på hva som foregår innenfor ditt fagfelt.
 • Mulighet for rekruttering av NTNU-studenter til din arbeidsplass
 • Profilering av egen arbeidsplass. 

Ta kontakt med oss på alumni@ntnu.no dersom du har spørsmål.

Bli medlem i NTNU Alumni

NTNU Alumni ill.

Kjære alumn,

NTNU Alumni går i disse dager over til nytt datasystem. I en periode vil det derfor ikke være mulig å logge inn eller å selv registrere seg som medlem.

For innmelding i NTNU Alumni eller andre henvendelser, send oss en e-post på alumni@ntnu.no.

For NTNUs institutter

Alumnikompass er et arrangement som gjennomføres i samarbeid mellom alumner, institutter og NTNU Alumni. Det tilrettelegges for at instituttene kan gjennomføre arrangementet annet hvert år.

Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap prioriteres (SU), men andre fakulteter kan søke.

 • Høstsemestrene er reservert for HF og SU (uke 42 og 44).
 • Vårsemestrene: Andre fakulteter kan søke.

Søk om Alumnikompass

Alumnikompass 2018