Alumni-kompass

Grafisk bilde av gutt som vurderer sin utdannelse

 

 • En møteplass for nåværende studenter, institutter og alumner.
 • Temaer: Samfunnsrelevans, samarbeid med arbeids- og næringsliv, utveksling og innovasjon.
 • På Alumni-kompasset får studenter møte alumner med tilsvarende utdanning som de selv er i gang med.
 • Alumnene forteller om sin arbeidshverdag og hvordan fagkombinasjon eller valg av mastergrad førte dem til den jobben de har i dag.
 • Å se sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv kan hjelpe studenter til å velge rett vei i studiene, motivere til videre studium og stake ut kursen til en jobb de ønsker seg. Det skal også gi økt stolthet og forståelse for fagets relevans.
 • Et alumni-kompass hjelper studenten med å konkretisere sin faglige ekspertise og spisskompetanse.

Les om tidligere alumni-kompass


Hva oppnår du som student?

 • Tips og råd fra alumner med samme utdanning som du selv er i gang med.
 • Øvelse i å definere din generelle kompetanse og din spisskompetanse.
 • Hjelp til å se sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv.
 • Forståelse for fagets samfunnsrelevans og hvilke oppgaver du kan bidra til å løse i samfunnet.

Hva oppnår du som alumn?

 • Mulighet til å hjelpe NTNU-ere på rett vei i arbeidslivet.
 • Styrke din relasjon til NTNU og forenkle framtidig kontakt.
 • Oppdatering på hva som foregår innenfor ditt fagfelt.
 • Mulighet for rekruttering av NTNU-studenter til din arbeidsplass
 • Profilering av egen arbeidsplass. 

Ta kontakt med NTNU Alumni på alumni@ntnu.no dersom du har spørsmål.

Hva er alumni-kompass?

Alumni-kompass er et arrangement som gjennomføres i samarbeid mellom alumner, institutter og NTNU Alumni. Det tilrettelegges for at instituttene kan gjennomføre arrangementet annet hvert år.

Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap prioriteres (SU), men andre fakulteter kan søke.

 • Høstsemestrene er reservert for HF og SU (uke 42 og 44).
 • Vårsemestrene: Andre fakulteter kan søke (2018: uke 10-11 og 15-16).

Søk om alumni-kompass

Alumni-kompass 2017

Tidligere alumni-kompass

 • Institutt for geografi 1.11.2016
 • Institutt for filosofi og religionsvitenskap 31.10.2016
 • Institutt for historiske studier 25.10.2016
 • Institutt for kunst- og medievitenskap 19.10.2016
 • Institutt for språk og litteratur 18.10.2016
 • Institutt for musikk 17.10.2016
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap 4.4.2016
 • Institutt for samfunnsøkonomi 2.3.2016
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring 1.3.2016
 • Institutt for sosialantropologi og afrikastudier 3.2.2016

Les mer om de tidligere alumnikompassene