Sparebanken Møre inngår samarbeid med NTNU

Sparebanken Møre har inngått et samarbeid med NTNU som skal bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

(Pressemelding fra NTNU 27.09.2017)

Samarbeidet er konkretisert gjennom TEFT-lab som etableres ved NTNU i Ålesund, og er forankret ved NTNUs nye Fakultet for økonomi. Fakultetets målsetting er å bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning gjennom å samle og integrere økonomi- og teknologifag.

Økt kompetanse og aktivitet

– Ny teknologi har åpnet dører for nye forretningsmodeller, men det krever kompetanse å omsette mulighetsbildet til smart og praktisk handling. Som den ledende banken i vårt fylke, ser vi det som en viktig samfunnsoppgave å bidra til økt kompetanse innen områder som blir kritisk for flere næringer framover, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Gjennom TEFT-lab skal flere nye professorater og doktorgradsstudenter ved NTNU i Ålesund bygge ekspertise på områder som kunstig intelligens, maskinlæring, Big Data og bærekraftige forretningsmodeller. Sparebanken Møre bidrar ikke bare økonomisk – men også faglig.

– Sparebanken Møre og NTNU i Ålesund har hatt et tett og godt samarbeid gjennom en årrekke. Vi bidrar med praktiske problemstillinger, gjesteforelesninger og veiledning av økonomistudenter. Gjennom å formalisere og styrke samarbeidet gjennom TEFT-lab, ønsker vi å bidra til svært aktuell forskning og enda mer aktivitet på campus, sier Nydal.

Kommer mange til gode

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund setter stor pris på å få Sparebanken Møre med på satsingen, og er overbevist om at samarbeidet vil komme mange til gode.

– Vi vet at studenter som har kunnskap om både økonomi og teknologi er attraktive på arbeidsmarkedet. Satsingen vil øke attraktiviteten til NTNU i Ålesund som studiested, og det vil tilføre regionen vår kompetanse som er viktig for fremtidig og bærekraftig forretningsdrift, sier Magerholm Fet.

Aktivitetene på den nye laben vil være både konkurranser, entreprenørskapsaktiviteter, seminar og foredrag.

– Det teknologiskiftet som vi nå ser konturene av i bank- og finansbransjen vil på sikt påvirke alle andre bransjer. Derfor er det viktig for oss å opparbeide kompetanse og bidra til utviklingen, sier professor ved NTNU og leder for TEFT-lab, Øivind Strand.

Avtalen mellom Sparebanken Møre og NTNU har en varighet på fire år, og er forankret ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. Sparebanken Møre vil yte et årlig økonomisk bidrag på ca. fem millioner kroner til samarbeidet, og begge parter vil bidra med faglige ressurser.

For mer informasjon, kontakt:

  • Trond Lars Nydal, administrerende direktør, Sparebanken Møre, tlf. 951 79 977
  • Tone Skotheim Gjerdsbakk, Informasjonssjef Sparebanken Møre, tlf. 990 44 346
  • Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU, tlf. 922 96 890
  • Øivind Strand, Professor på institutt for internasjonal forretningsdrift (NTNU) og leder for TEFT-lab, tlf. 977 43 998

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har ca. 365 årsverk fordelt på 28 kontor i fylket. Ved utgangen av 2. kvartal hadde banken en forvaltningskapital på 66 milliarder kroner. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige Møre og Romsdal.

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.