NTNU mer populært enn noen gang før

Flere studenter enn noen gang tidligere har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som førstevalg. Hele 12 024 søkere vil helst komme til NTNU.

– Dette er vi selvsagt fornøyde med, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Realfagene har hele 12,7 prosent flere førstevalgssøkere, eller 728 søkere i alt. Det har lenge vært et uttalt mål fra sentrale myndigheter å sørge for at flere studerer realfag.

– Mange av fremtidens studenter ønsker seg til realfag. NTNU ønsker å bidra til at flere får denne muligheten, sier Kjeldstad.

Teknologifagene utgjør det store antallet av de såkalte førstevalgssøkerne til NTNU. 4508 vil først og fremst til NTNU for å studere teknologiske fag. Det gir en økning på rundt 3 prosent fra i fjor.

– Dette viser at søkere som er interessert i teknologifag først og fremst tenker på Trondheim og NTNU. Vi befester vår solide posisjon, mener prorektor Kjeldstad.

Men dette utdanningsområdet er ikke det som øker mest i prosent blant søkerne som har NTNU som førstevalg.

Interessen for informasjonsteknologi er stor. Her er totalantallet så lite at økningen på nesten 27 prosent bare utgjør 62 søkere til 292. Likevel er dette hyggelig for universitetet.

– God rekruttering til IKT-fagene har vært en utfordring, så det er gledelig å se at interessen har økt vesentlig, mener Kjeldstad.

Det har vært lagt ned mye arbeid med Fremtidens IKT-studier. Det vises i  antallet førstevalgssøkere med en økning på hele 28,8 prosent for de fire nye 5-årige programmene. NTNU opplever formidabel vekst på Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon, som er opp hele 59 prosent og 37 prosent i forhold til sine forgjengere Teknisk kybernetikk og Elektronikk i fjor.

Flere vil bli lærere

Samtidig fortsetter den positive trenden med at flere ønsker seg til lektorutdanningen. Også her passerte søkertallet 700 for første gang. 701 søkere ga en økning på litt over to prosent fra i fjor. Men her har økningen de siste årene vært stor. I 2010 hadde lektorutdanningen ved NTNU bare 502 søkere, og økningen fra da blir på rundt 40 prosent.

– Norge trenger dyktige lærere, og det er hyggelig å se at denne det nye lektorstudiet er blitt så populært, mener Kjeldstad. Hun understreker at NTNU satser spesielt sterkt på å utdanne og videreutdanne lektorer.

Stabile søkertall

Men NTNU kan by på mange flere studieområder. Det er hyggelig å se at antallet søkere til områder som medisin og humanistiske fag fortsatt holder seg stabilt.

Det er derimot blitt noe færre søkere til språkfag og idrettsfag, med en nedgang på henholdsvis 7 og 11,7 prosent.

– Mindre søkning til språkfag over flere år bekymrer oss, og vi må se grundigere på hvorfor det er slik, mener Kjeldstad.

Jenteandelen øker fortsatt

Jenteandelen øker jevnt og trutt på teknologistudiene. I år passerer den for første gang 30 prosent av førsteprioritetssøkerne. Denne andelen lå under 25 prosent så sent som i 2010. De siste årene har NTNU satset på å øke jenteandelen gjennom flere tiltak rettet mot jenter i videregående skole.

– Dette er en gledelig utvikling, og en inspirasjon til å fortsette dette arbeidet. Dette er et resultat av mange års innsats, sier prorektor Berit Kjeldstad.

Totalt har 26 645 søkere NTNU med blant sine valg, mot 26 528 i fjor.

Kontakt: Seksjonssjef Jenny Bremer, Seksjon for rekruttering og opptak: 73 59 52 35, 995 80 059

 

Wed, 24 Jun 2015 12:23:25 +0200

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning