Ultralyd

– 3D- ultralyd på operasjonsstua

I dag kan kan kirurger fjerne hjernesvulster med blikket festet på en skjerm.

Ved hjelp av spesialinstrumenter og to små hull i pasientens hjerneskalle: Dette for å føre operasjonsinstrumenter ned i hjernen og ett for å plassere en ultralydsender og – mottaker inn mot hjernehinnen.

De fleste steder i verden må nevrokirurger fortsatt ty til åpne hjerneoperasjoner når svulster skal fjernes. Det er snakk om omfattende og risikokrevende operasjoner. Kirurg Geirmund Unsgård er en pioner innenfor hjerneoperasjoner ved hjelp av ultralyd og kikkhullsteknologi, og er den første som har fjernet hjernesvulster gjennom små hull i kraniet mens han har "navigert" operasjonsinstrumentene kun på basis av ultralyd bildeinformasjon.

Det ultralydbaserte navigasjonssystemet er utviklet gjennom et mangeårig tverrfaglig samarbeid mellom ingeniører og medisinere ved SINTEF, NTNU og Regionsykehuset i Trondheim.