Ultralyd

Den førstefødte

Mona ble skapt i en glasskolbe i Trondheim. Noen årstall er viktigere enn andre.

""1981: Overlege Kåre Molne søker et professorat i Trondheim.

2006: Et barn kommer til verden en sommerdag på Oppdal sykehus. Hva binder de to hendelsene sammen? Et liv.

Ville hjelpe barnløse
Mona Susanne Tetlie har levd et liv i medienes søkelys. Slik ble det, fordi hun er Norges førstefødte prøverørsbarn.

Mona kom til verden i 1984. Som 21-åring satte hun selv sin førstefødte til verden, da ei lita jente så dagens lysi ei fødestue på Oppdal. Ulikt sin mor klarte Mona seg med naturmetoden.

Mona ble unnfanget, eller snarere skapt, i en glasskolbe i Trondheim. Forhistorien til dette er at daværende overlege Kåre Molne søkte seg et professorat ved Det medisinske fakultet ved det som den gangen het Universitetet i Trondheim. Professoratet var spesielt viet barnløshet. Molne, som i dag er pensjonist, forteller:

– Jeg var tiltrukket av det teknologiske miljøet der. Skulle vi få til disse tingene, måtte flere teknologiske nøtter knekkes.

Nøtteknekkerne
Metoden In Vitro Fertilis – IVF – ble utviklet: Egg tas ut av kvinnen, befruktes utenfor kroppen og settes inn i kvinnens livmor. I dag er dette ren rutine. Den gang Monas mor gjennomgikk behandlingen, var dette "cutting edge science". Det var mulig fordi fagfolk med visjoner tok kontakt på tvers av disiplinene og skapte noe nytt.

En av nøtteknekkerne, ingeniørprofessor Bjørn Angelsen (http://www.ob-ultrasound.net/angelsen.html), ble en pioner innenfor ultralydteknologi. Tidlig på 1980-tallet jobbet han med ultralydmålinger av blodstrømmer i hjertet. Det var gynekolog og professor Sturla Eik-Nes som koplet ultralyd til fosterdiagnostikk.

Ultralyd var avgjørende for å plukke ut friske egg til innføring i livmoren. Snart utviklet teknologien seg i rivende fart. 3-D ultralyd åpnet en ny verden for fosterdiagnostikken.

Dette skjedde utover på åtti- og nittitallet. Senter for fostermedisin (EGEN SIDE) ble etablert i Trondheim og NTNU, med professor Eik-Nes som leder. Ultralydteknologien avstedkom high-techbedriften Vingmed Sound i Horten. IVF-teknologien ble videreutviklet slik at flere fikk hjelp.

Imens feiret Mona sin femårsdag, hun feiret tiårsdag, hun ble konfirmant. Mona ble myndig, hun fikk fagbrev som rørlegger, hun ble 21 år.

Mona ble gravid. Ringen er sluttet.

Nytt fra fronten
Så hvor finner vi dagens forskningsfronter?

Det nasjonale kompetansesenteret for 3D-ultralyd i kirurgi er et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Her samles mer enn 15 års erfaring innenfor tverrfaglig forskning og utvikling av skånsom behandling med ultralydteknologi som styringsverktøy.

Vingmed Sound startet industriproduksjon i Horten, basert på forskningen i Trondheim. I dag har bedriften en avdeling som er lokalisert ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU.

Kåre Molne har for lengst blitt pensjonist. Andre har overtatt stafettpinnen. Ved Instituttgruppe for ultralyd og MR forskes det nå på ultralyd på molekylærnivå. Forskerne ved Nasjonalt senter for fostermedisin er i det internasjonale toppsjiktet innenfor fosterdiagnostikk og ultralyd. Medical Image Laboratory (MI Lab) er ett av NTNUs sentre for forskningsbasert innovasjon. Her møtes fagfolk fra helsesektoren, universitetet og industrien i en felles jakt på bildebaserte nyvinninger.

Nye fagfelt møtes – molekylærbiologi, medisinsk teknologi, nanomedisin. Ny forskning oppstår. Nye ideer fødes.

De førstefødte.