Søketeknologi

Søkeselskapet som ble en gigant

 

Trondheims-firmaet FAST Search & Transfer (FAST),  med teknologi utviklet ved NTNU, kunne blitt like stor som Google. Tjenesten var like bra. Det var evnen til å kommersialisere tjenesten som utgjorde forskjellen. Likevel er Fast i dag en milliardbedrift – skjønt firmaet nå er eid av Microsoft og går under navnet Microsoft Development Center Norway. 

Historien om FAST starter på 1970-tallet med arkeologen Hans Gude Gudesen som forsket på hvordan man kunne lagre og finne igjen store mengder kompliserte arkeologiske objekter. I data- og elektronikkmiljøet på Gløshaugen møtte han Arne Halaas og Tor A. Ramstad. Halaas var utdannet matematiker og hadde jobbet med data i en årrekke. Ramstad arbeidet med bildekompresjon. For dem virket det som om deres fagområder hadde lite med hverandre å gjøre. Men etter påtrykk fra Gudesen ble kreftene forent, og i 1997 ble firmaet Fast dannet.

På 1990-tallet ble datamiljøet ved NTNU ledende på søk. Studentene programmerte og utviklet søkemotorer, og veilederne la vekt på å koble studentprosjekter mot næringslivet. Halaas doktorgradsstudent Tor Egge drev det som en stund var Norges mest besøkte nettsted: FTP Search. Denne tjenesten ble kjøpt opp av Fast.

Derifra gikk det raskt oppover. Selskapets nettsøketjeneste www.alltheweb.com fikk skryt både for hurtigheten og mengden treff. I 1999 ble det gjort en avtale med internettportalen Lycos. I 2000 ble Fast verdsatt til 30 milliarder kroner i det unoterte aksjemarkedet.

Men oppturen endte året etter. Selskapet hadde kunder, men verdien var blitt sterkt overvurdert. I 2003 ble derfor nettsøketjenesten solgt til Overture og videre til Yahoo.

Fast rettet seg nå inn mot å levere søketeknologi til kunder som selv bygde konsumenttjenester på nettet. Etter denne vendingen vokste selskapets omsetning raskt, og i dag brukes søketeknologien av et vell av bedrifter, blant annet de fleste leverandører av «gule-sider»-tjenester, samt en rekke av verdens største medie- og forlagshus. Samtidig ble det inngått langsiktige utviklingsavtaler med teknologiske fagmiljøer over hele verden. Blant disse er selvfølgelig NTNU.

I januar 2008 bød Microsoft 6,6 milliarder kroner for Fast. Kjøpet ble gjennomført i april samme år. Lervik forsvant etter hvert ut av bildet, og Microsoft Development Center Norway ledes i dag av Bjørn Olstad, som også er professor II ved NTNUs Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi.

Selv om størsteparten av inntjeningen i dag blir sendt over Atlanterhavet, sørger det som startet som en idé i Trondheim midt på 90-tallet, i dag for over 1000 arbeidsplasser i 25 land. Og uten NTNU og Fast kunne Trondheim neppe kunne kalt seg Norges søketeknologihovedstad. Både Fast, Microsoft, Yahoo, Google, Clustra og Sun har hatt – eller har fortsatt - utviklingsgrupper i søk her.

NTNU er fortsatt i front på søketeknologi, og deltar blant annet i ett av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon: iAD Centre  – som skal utvikle neste generasjons søkeverktøy.

Fri, 08 Apr 2016 10:45:11 +0200