Gledelige søkertall for NTNU

Pressemelding fra NTNU 19. april 2018:

Gledelige søkertall for NTNU

Søkertallene til NTNU øker kraftig. Prorektor for utdanning, Anne Borg, er svært fornøyd med årets tall.

Folkemengde foran en scene under immatrikuleringen i Gjøvik i 2017. Foto.

Hele 24.638 søkere har NTNU som førstevalg. Dette er en oppgang på nær 7,2 prosent sammenlignet med i fjor.

– Sett under ett er dette et kjempegodt tall. Vi er veldig godt fornøyd, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.

Over 53.000 av landets 142.000 søkere har minst ett studium ved NTNU blant sine valg. NTNU har 15,9 prosent av studieplassene og nær 17,4 prosent av søkerne.

NTNU opplever også i år stor interesse for studiene i Gjøvik og Ålesund. Disse opplever en økning i antallet primærsøkere på hele 12,3 og 11,6 prosent. I Trondheim er økningen 6,1 prosent. Landsgjennomsnittet viser en økning på drøyt 4,7 prosent.

Flere vil bli lærere

Prorektor Borg trekker frem resultatene for lærerutdanningen som spesielt oppløftende. Her er økningen samlet på 17 prosent sammenlignet med i fjor.

– Fordi dette er så viktig for landet, er vi svært glade for at vi får dyktige og motiverte søkere til lærerutdanningene. Vi ser at vi har en god økning, fremhever prorektor Borg.

Rekrutteringen til lærerutdanningene har også vært en nasjonal satsing. Denne satsingen ser ut til å ha lykkes. Lærerutdanninger over stort sett hele landet ser en økning i interesse og antall søkere.

– Det er flott at vi nå har to søkere per studieplass som har lærerutdanning for klassetrinn 1-7 ved NTNU som sitt førstevalg. Dette er studieplasser vi tidligere har hatt problemer med å fylle, sier Borg.

Her er det mange som har gjort en stor innsats over flere år for å få flere til å ønske å undervise i grunnskolen, fremhever prorektoren.

Satsing på IT og IKT virker

Informasjonsteknologi har en økning på over 25 prosent i antall primærsøkere.

– NTNU har vært opptatt av å bidra sterkt på dette feltet, sier prorektor Borg,

Regjeringen har satset tungt på å øke den nasjonale kompetansen på IKT og digitalisering. NTNU har nylig fått tildelt totalt nye 720 studieplasser som fases inn over 4 år. Derfor er prorektoren godt fornøyd med at tilstrømmingen til disse studiene er solid.

Noen av de mest attraktive studiene ved NTNU finner du innenfor slike fag. Det gjelder blant annet femårige løp i datateknologi, elektronisk systemdesign og kybernetikk og robotikk.

Velger etter arbeidsmarked og råd

Mange søkere ser ut til å innrette seg etter arbeidsmarkedet og råd om utviklingen fremover. Mange velger ulike helsefag, men også de fleste ingeniørfagene er populære.

Teknologiutdanningene ved NTNU opplever samlet en økning på 6 prosent. Den nasjonale økningen er her på 3,7 prosent.

– Dette er gledelig med tanke på den teknologiske kompetansen nasjonen er avhengig av i omstillingen av Norge, sier prorektoren.

Kjønnsfordelingen ved NTNU holder seg mer eller mindre stabil rundt 50. Slik har det vært i flere år. I 2018 er 50,6 prosent av søkerne kvinner.

Samtidig har NTNU store variasjoner i kjønnsfordelingen mellom studiene og jobber for å jevne ut skjevheter. Noe færre jenter ønsker seg til ingeniørfagene, men jenteandelen innenfor realfag og informasjonsteknologi øker. 

Kontakt

Anne Borg, prorektor for utdanning, 416 62 984 

Jenny Bremer, avdelingsdirektør for studenttjenester, 995 80 059 

Ida G. Ranes, gruppeleder opptak (for mer informasjon om søkertallene), 73 59 68 52/ 918 97 416

19 apr 2018

Bilder til presse

Bilder til presse

Presse/media kan bruke bilder fra NTNUs Flickr-konto. Bruksrettigheter og fotokreditt er tilknyttet hvert enkelt bilde.

Se bilder på ntnu.no/bilder