Hvordan skal norsk arbeidsliv sikre konkurransekraften?

Pressemelding fra NTNU 5. april 2018

Hvordan skal norsk arbeidsliv sikre konkurransekraften?

Etter- og videreutdanning er en voksende utfordring for norsk arbeidsliv. Det er behov for mer digital kompetanse, og mange mener at arbeidstakere må basere seg på livslang læring for å holde tritt med tempoet arbeidsoppgaver forandres i. Samtidig viser nye tall (Læringsmonitoren, Keute og Drahus 2017) at antallet som tar både formell og uformell etter- og videreutdanning er synkende.

Hvordan skal universitetene legge til rette for det økende behovet for etter- og videreutdanning? Hvordan skal ordningen finansieres? Hvordan kan myndigheter, akademia og næringsliv samspille for å sikre at ingen i norsk arbeidsliv går ut på dato?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, NTNUs rektor Gunnar Bovim, Christine Korme fra Abelia og gründer Trond Undheim (med bakgrunn fra MIT, Oracle, European Commission) møtes til ordskifte når NTNU inviterer til frokostmøte og diskusjon om en viktig utfordring som myndigheter, arbeids-/næringsliv og akademia må løse sammen.

Frokostmøtet arrangeres onsdag 11. april klokken 7.45-9.15 i auditoriet i Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo.

Etter frokostmøtet kan du gjerne delta på NTNUs nettverkskonferanse om den digitale kunnskapsfronten

Servering fra klokken 07.45, møtestart kl. 08.00. 

Program

  • NTNU presenterer sin nye satsing på etter- og videreutdanning i digitalisering v/rektor Gunnar Bovim, prorektor Anne Borg og dekan Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap.  

Innlegg ved:  

  • Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning 
  • Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying i Abelia - NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
  • Trond Undheim,  CEO/gründer, Yegii Inc, bakgrunn fra Massachusetts Institute of Technology, Oracle, European Commission. 

Innleggene etterfølges av en plenumsdiskusjon.

Påmelding

Meld deg gjerne på slik at vi vet hvor mange vi skal planlegge servering for.

Melder meg på frokostmøte


Pressekontakt

Stein Mortensholm
Seniorrådgiver samfunnskontakt ved NTNU
Tlf: 99 00 96 00
E-post: stein.mortensholm@ntnu.no