Opptakstall 2017

Sterke søkere vil til NTNU

NTNU opplever god søkning. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene.

(Pressemelding fra NTNU 19.07.2017)

Kvinnelig og mannlig student på Immatrikuleringen i 2016

– Generelt er dette gledelige tall. Ved mange studieprogram er det høyere poenggrenser enn i fjor. Vi har mange attraktive studier med svært kvalifiserte søkere. Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Både i fjor og året før opplevde NTNU ekstra stor pågang. Dette ble delvis tilskrevet fusjonen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Men trenden fortsetter også år, der mange studier får ytterligere økning i poengkrav.

IKT og helsefag øker

Fag innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi får stadig høyere opptaksgrenser, til tross for flere studieplasser totalt sett. Dette gjelder for eksempel kybernetikk og robotikk med fjerde høyeste inntaksgrense på NTNU. Grensen passerte 60 poeng for ordinære søkere. Men det gjelder også informatikkstudier, datateknologi, grafisk design og kommunikasjonsteknologi.

Innenfor helsefag er det også en markant oppgang med økte poenggrenser. Sykepleierstudiene har lange ventelister i alle tre byer.

Lærere

Satsingen på lærerstudier kan være i ferd med å gi resultater. NTNU opplever gode søkertall til de fleste lærer- og lektorutdanningene.

Grunnskolelærerprogrammene er lagt om, slik at søkningen ikke direkte kan sammenlignes med i fjor. Men generelt er det høyere poenggrenser for de femårige programmene både for 1. til 7. trinn og for 5. til 10. trinn enn tilsvarende fireårige program. De fleste lektorprogrammene har også økte poenggrenser.

Dreining innenfor realfag

Realfag er generelt svært populært, og opplevde i år over 10 prosent økning i søkertallene. Her er det stadig mer krevende å komme inn på flere studieprogram.

– Dette viser at realfag er attraktivt, sier prorektor Kjeldstad.

Over tid ser NTNU en dreining fra petroleumsrelaterte fag og femårig marinteknisk utdanning til andre teknisk-naturvitenskapelige studieprogram som bioteknologi, geologi, bioingeniør og materialteknologi for å nevne noen.

Ålesund

Ved NTNU i Ålesund har poenggrensene for å komme inn på helse- og biologiske fag økt fra i fjor, og mange flere står på venteliste.

– Vi ser at interessen for biologiske fag øker. Det kan henge sammen med det marine skiftet hvor vi må se til havet for å finne alternative måter å livnære oss på i fremtiden, sier viserektor Annik Magerholm Fet.
Selv om noen av de maritime fagene opplevde å få færre søkere i år, har poenggrensene på flere av studiene økt, blant annet for bachelor i shipping management.

Gjøvik

NTNU i Gjøvik har tre søkere per studieplass og venteliste på 27 av 35 studier.

– Det gleder meg å se at så mange ønsker å studere ved NTNU i Gjøvik. Det gir oss signal om at studiene ved NTNU i Gjøvik er relevante for søkerne. Vi kan si oss svært fornøyd med årets opptak, sier viserektor Jørn Wroldsen.

Spesielt stor pågang er det på studier innen teknologi og helse. Dataingeniørutdanningen har dobbelt så mange søkere som studieplasser til tross for at studiet ble utvidet med nye studieplasser i revidert statsbudsjett. De fleksible studiene hvor det er mulig å studere på deltid har også lange ventelister.

14.600 får tilbud

Nær sagt som vanlig er det medisin som er vanskeligst å komme inn på ved NTNU. Der kreves det 66,9 poeng, med 60,8 poeng for førstegangsvitnemål.

Nest vanskeligst er industriell økonomi og teknologiledelse (64/59,6), fulgt av profesjonsstudiet i psykologi (63,6/56,4), nanoteknologi (62/61) og kybernetikk og robotikk (60,3/59).

NTNU hadde knapt 49.000 søkere i år, flere enn noen gang. Rundt 23.000 søkere hadde NTNU som førstevalg. NTNU gir et tilbud til drøyt 14.600 av disse søkerne. Drøyt 7600 av disse er kvinner, noe som tilsvarer rundt 52 prosent.

Kontakt:

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad. Telefon 951 02 153.
NTNU i Gjøvik: Viserektor Jørn Wroldsen. Telefon 918 79 443.
NTNU i Ålesund: Viserektor Annik Magerholm Fet. Telefon 922 96 890.

Bilder: