Søkertall 2017

Flere enn noensinne vil til NTNU

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135.600 søkere.

Konferansier Andreas Wahl tar en selfie med en sjokolademynt i munnen foran publikumet på NTNUs immatrikulering i 2016. Foto.

NTNU hadde en spesielt stor økning i fjornoe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Søkertallene er fremdeles stabilt gode, med en økning på én prosent.  

Totalt har knapt 49.000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg  

Klassiske ingeniørfag  

Søkningen til de klassiske 5-årige sivilingeniørprogrammene går samlet sett noe ned. Denne trenden har vi registrert over noen år.  

– Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområderReduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøyesier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.  

Likevel er søkertallene fremdeles høye for alle studieprogram unntatt innenfor petroleumsfag. Innen teknologifagene ser søkerne ut til å trekke til tilbud innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi istedenfor de klassiske ingeniørløpene.    

Trender i tiden  

I år, som i fjor, er det flere søkere som velger kortere utdanningsløp.   

For ingeniørstudiene ved NTNU i Gjøvik er det 20 prosent økning fra i fjor, 18 prosent opp totalt for campus Gjøvik. Et godt studiemiljø kombinert med gode og populære studier over tid er noe av forklaringen.

I tillegg til ingeniørstudiene har Gjøvik i stor grad satset på informasjonsteknologi og helsefagog opplever stor interesse for fleksible utdanninger.  

De totale søkertallene i Ålesund går ned med 9 prosent sammenlignet med i fjor. Likevel er dette de nest beste søkertallene Ålesund har hatt. Søkningen har økt jevnt og trutt siden 2010, og i fjor var økningen på nær 19 prosent.   

Kjønnsfordeling  

Ved NTNU sett under ett er kjønnsfordelingen omtrent 50/50. Det er gledelig. Men færre jenter søker seg til teknologifagene og færre gutter søker seg til helsefagene. Dette går imot NTNUs og myndighetenes mål.  

– Dette er vi ikke fornøyd med. Innen teknologiområdet har vi allerede mange gode tiltak for å øke kvinneandelen, men vi må se om det er nødvendig med ytterligere tiltak. Innen helsefag må vi vurdere tiltak for bedre kjønnsbalansensier prorektor Berit Kjeldstad.  

Realfag  

NTNU har en økning på hele 10,4 prosent innenfor realfag. I Norge sett under ett går søkertallene ned med 0,4 prosent.  

– Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad, og tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt.  

Lærerutdanning og språk  

Språkfagene har hatt en nedadgående trend over flere år. Det har bekymret prorektor KjeldstadMen i år er dette snudd til en gledelig økning ved NTNU på hele 27 prosent.  

NTNU ser fortsatt en god søkning til lærerutdanningene, med omtrent samme tall som i fjor. Det er spesielt gledelig at flere ønsker å bli grunnskolelærere for elever fra 1. til 7. trinn. Vi ser også en svak økning til lektorprogrammene.  

– Det er krevende at søkning til yrkesfaglærer utdanning går ned. Det er en meget viktig lærerutdanning. Vi hadde ønsket større søkning til grunnskolelærere fra 5. til 10. trinn, sier prorektor Kjeldstad.  

---

(Denne pressemeldingen har blitt endret etter publisering. "Petroleumsteknologi"  ble endret til "petroleumsfag" 21. april 2017).