Industrimeldingen, 31. mars 2017

Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen Industrien - grønnere, smartere, mer nyskapende. Dette er den første industrimeldingen siden 1981. Meldingen diskuterer blant annet hvilke muligheter og utfordringer ny teknologi, roboter og det grønne skiftet kan gi oss.

 

Les Industrimeldingen

 

NTNU ser svært positivt på at Regjeringen har lagt fram en egen melding for norsk industriutvikling.

– Regjeringens industrimelding er viktig for å bidra til Norges utvikling som industrinasjon framover, og regjeringen fortjener ros for å vektlegge kunnskap, kompetanseheving, forskning og teknologiutvikling som spesifikke områder av betydning fremover. Dette er avgjørende områder for å sikre grønn omstilling av industrien, sier NTNUs prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes.

Skape ny og hittil ukjent næringsvirksomhet

Det norske samfunnet skal gjennom store endringer de neste tiårene. Digitalisering og automatisering har et stort potensial for mer bærekraftig produksjon. Norsk industris evne til å ta i bruk ny teknologi, automatisere produksjon og ta i bruk digital teknologi vil være avgjørende for at norsk industri skal kunne opprettholde og styrke konkurransekraft, og også for å skape ny og hittil ukjent næringsvirksomhet. Kunnskap om ny teknologi og evne til å anvende denne på smarte måter blir et avgjørende konkurransefortrinn.

– For å lykkes må vi utnytte de fordelene vi har i Norge. En av disse fordelene er det tette samarbeidet mellom bedrifter, universiteter og forskningsinstitutter. Et meget godt virkemiddel for å realisere dette er sentrene for forskningsdrevet innovasjon, sier prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes.

Det bedriftene ennå ikke vet at de trenger

Industri som samarbeider tett med utdanning- og forskningsmiljø som en integrert del av sin strategi, vil ha lettere og raskere tilgang til ny kunnskap og kompetanse innenfor relevante fagområder. NTNU har et langvarig og sterkt samarbeid med norske industribedrifter, der både kompetanse og teknologi blir nyttiggjort av næringslivet til å skape nye produkter og tjenester. Ofte er også SINTEF med. NTNU og SINTEF utnytter sin tverrfaglige kompetanse og utvikler forretningsmodeller, prosesser og teknologiske løsninger i samarbeid med små og store bedrifter over hele landet.

– Ved NTNU utdanner vi morgendagens arbeidstakere og gjennom forskning utvikler vi kunnskap som er avgjørende for å kunne utvikle fremtidens løsninger. Vi har og vil kontinuerlig proaktivt frambringe den kunnskapen bedriftene ennå ikke vet at de trenger, sier Toril A. Nagelhus Hernes.

–  For å få til det må vi være i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen og omsette kunnskapen til den beste nytten for næringslivet. Regjeringens varsel om fortsatt satsing på forskning og teknologiutvikling er derfor helt riktig.

NTNU har en teknologisk profil og utdanner ca 85% av alle mastergradstudentene i teknologi og 95% av alle ph.d-kandidatene i teknologi i Norge. I tillegg er NTNU vertskap for og partner i en rekke Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Senter for miljøvennlig energi (FME).

– NTNU både ønsker og bør bidra aktivt inn i både Digital 21 og Prosess 21 fremover, sier Toril A. Nagelhus Hernes.

 

Prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus og rektor Gunnar Bovim brukte en av pausene i dag på å snakke om Industrimeldingens betydning for NTNU.


Sat, 01 Apr 2017 09:19:45 +0200

Industrimeldingen

Meld. St. 7 (2016-2017)
PUblisert 31. mars 2017

Relevante tiltak i Industrimeldingen

  • Digital 21: digitalisering på tvers av næringslivet.
  • Prosess 21: Prosessindustrien

Relevante sentre ved NTNU

Se også:

  • Muliggjørende teknologier, bidrar til å utvikle nye næringer og nye produkter, og til nye løsninger på de fleste samfunnsområder.
  • AI-lab, Telenor og NTNUs laboratorium for kunstig intelligens.

Foto og kontaktinfo

Toril A. Nagelhus Hernes

Illustrasjonsfoto