Ny ledelse tilsatt ved NTNU

(Pressemelding 16.06.2016) Styret ved NTNU tilsatte i dag en viserektor og to dekaner med tiltredelse 1.1.2017. Jørn Wroldsen ble tilsatt i stillingen som viserektor i Gjøvik, det nye Fakultet for økonomi skal ledes av Monica Rolfsen og Björn Gustafsson fortsetter i en ny åremålsperiode som dekan ved det nye Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Fra 1.1. 2017 har NTNU åtte nye fakultet. Seks av dagens dekaner ved NTNU hadde rett til å følge sin stilling og disse fortsetter som dekaner ut sine åremålsperioder. I tillegg til de tre tilsettingene, var også viserektorstillingen i Ålesund lyst ut. Det var syv søkere, to kvinner og fem menn til stillingen. Nåværende viserektor i Ålesund, Marianne Synnes, var den eneste kandidaten innstillingsutvalget hadde innstilt til stillingen og da hun trakk sitt kandidatur, ble det besluttet at stillingen skal lyses ut på nytt.

Viserektor i Gjøvik

Jørn Wroldsen er fungerende viserektor i Gjøvik dette året og kom fra stillingen som rektor ved Høgskolen i Gjøvik. Viserektor skal representere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, samt koordiner den interne faglige virksomheten og utvikle det tverrfaglige samarbeidet. Det var seks søkere på stilling, blant disse kun en kvinne.

To nye dekaner

For stillingene som dekan er høy vitenskapelig kompetanse et sentralt krav. Dekanene skal lede og utvikle sitt fakultet i tråd med NTNUs strategier, representere NTNU utad og jobbe for et produktivt og godt arbeidsmiljø basert på bred medvirkning.

Dekan ved Fakultet for økonomi (ØK)

Monica Rolfsen er i dag instituttleder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Hun har vært blant dem som har stått i bresjen for det nye økonomifakultetet. Det var tre søkere til stillingen, to menn og en kvinne.

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Björn Gustafsson er i dag dekan ved Det medisinske fakultet, og han vil fortsette å lede det nye Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det var fem søkere til stillingen, alle menn.

I forbindelse med utlysningene ble det opprettet fire innstillingsutvalg. Hvert utvalg har hatt følgende sammensetning: Rektor, ett styremedlem, en instituttleder fra det aktuelle fakultet/enhet, en studentrepresentant fra det aktuelle fakultet/enhet og to representanter fra arbeidstakerne.

Rektorstillingen lyses ut

Rektors åremål går ut 31.07.2017 og stillingen som rektor vil derfor nå bli lyst ut for en ny åremålsperiode på 4 år fra 01.08.2017. Styret besluttet i dag at stillingen skal kunngjøres og innstillingsutvalg oppnevnes, som vil bli ledet av styreleder. Planen er at styret vil få en tilsettingssak til behandling


Thu, 16 Jun 2016 14:55:29 +0200