Gunnar Bovim ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

(Pressemelding 17. november 2016) 
Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, tiltrer 18. november som ny styreleder for Oslo Universitetssykehus HF.

– Med Bovim på plass, har Oslo universitetssykehus fått en styreleder med bred faglig bakgrunn og lang ledererfaring. Jeg er svært glad for at vi har fått på plass Gunnar Bovim til dette viktige styreledervervet, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

Gunnar Bovim har vært rektor ved NTNU fra 1. august 2013, og ble nylig tilsatt for en ny fireårsperiode i rektorstillingen. Han er utdannet lege med doktorgrad i nevrologi, og har tidligere blant annet vært professor og dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU og administrerende direktør ved St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim og ved Helse Midt-Norge RHF.

– Jeg ser fram til å bli kjent med landets største sykehus, med et svært kompetent fagmiljø. Jeg håper at jeg som styreleder kan bidra til et stadig bedre OUS, med høy kvalitet i pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Kanskje kan jeg også bidra til et enda bedre samarbeid mellom universitet og sykehus i landet, sier Gunnar Bovim.


Thu, 17 Nov 2016 14:45:06 +0100