Styrt avvikling av Lifandis AS

– Styret i Lifandis AS har gått inn for en styrt avvikling av selskapet

Generalforsamlingen i Lifandis AS fulgte styrets innstilling og vedtok i møte 25. juni at selskapet skal avvikles.   Styrets innstilling var kjent for selskapets ledelse og ansatte slik at man var forberedt på at en styrt avvikling var det mest sannsynlig utfallet av generalforsamlingen.

(Pressemelding fra NTNU 29.juni 2015)

NTNU jobber nå videre med en nasjonal løsning for et biobankselskap som kan ivareta næringsvirksomhet og videreføre tanken bak Lifandis AS. Samtidig vurderer NTNU om noen av prosjektene i Lifandis AS kan videreføres innenfor universitetets rammer.

Lifandis AS eies av NTNU sammen med Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Selskapet ble stiftet i 2007 for å drive næringsvirksomhet basert på tilgang til data og prøver ved HUNT Forskningssenter.  Et eventuelt overskudd fra Lifandis AS skulle føres tilbake til ny forskning og nye helseundersøkelser.

– Lifandis AS har hatt en god utvikling de siste årene og selskapets ledelse og ansatte har gjort en svært god jobb i de oppdragene selskapet har gjennomført for krevende nasjonale og internasjonale kunder, sier prodekan Hilde Grimstad ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Men Lifandis har ikke fått driften til å gå i balanse, selv etter omfattende kostnadsreduserende tiltak.

– Vi har hatt tro på Lifandis AS og de ansatte. Men dette markedet krever større ressurser enn vi som offentlige eiere er i stand til å tilføre selskapet, sier Hilde Grimstad.

HUNT Forskningssenter forvalter materialet fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Denne undersøkelsen er gjennomført i tre omganger, og er en av verdens største. Rundt 120.000 personer har gitt tillatelse til at anonymiserte opplysninger og materiale kan brukes til forskning og utvikling.

Resultatene er en verdifull ressurs for medisinsk forskning med betydelige muligheter for forebyggende helsetiltak og utvikling av nye medisiner.


– Nedleggelsen av Lifandis AS vil ikke få noen konsekvenser for helseundersøkelsen. Også opplysninger og innsamlet biologisk materiale er trygge, understreker Hilde Grimstad.


NTNU vil satse like sterkt på undersøkelsen og virksomheten i Nord-Trøndelag som tidligere. Den fjerde runden av HUNT forberedes i disse dager.