Søkertall til høyere utdanning 2015

Jevne og gode søkertall for NTNU

12 391 søkere har NTNU som førstevalg. Det er nærmere 400 flere enn i fjor. Økningen fordeler seg på hele universitetet. Blant annet er det god økning i antall søkere til treårig yrkesfaglærerutdanning. – Det er en god utvikling, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

(Pressemelding fra NTNU 22.04.2015)


Aldri har så mange søkt seg til høyere utdanning. Søkertallet er på 127 929 personer, noe som utgjør en økning på 6,7 prosent i forhold til fjoråret. Hver sjette student søker seg til det som blir det nye NTNU, og alle de fire fusjonspartnerne har økning i årets søkertall. De tre høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag (HiST) har stor økning i søkermassen.

– Både økningen i søkertall nasjonalt og økning ved nye NTNU er gledelig, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Realfag og teknologifag

Økningen ved NTNU fordeler på hele bredden fra realfag og teknologifag til samfunnsvitenskap, humanistiske fag og lærerutdanning. Den økte interessen for realfag er merkbar, og da særlig bioteknologi.

– Satsingen på realfag er viktig både for NTNU og for Norge, så det er positivt at det er mange søkere til disse fagene, sier Berit Kjeldstad.

Teknologiområdet har stabilt gode tall, med særlig mange søkere til industriell økonomi og teknologiledelse, bygg- og miljøteknikk, arkitektur, kybernetikk og robotikk. Industriell økonomi er også i år det aller mest populære studiet ved NTNU med 891 søkere til 126 plasser.

Interessen for studiet energi og miljø forsetter å øke, mens det ikke overraskende er en merkbar nedgang i antall søkere til studiet petroleumsfag.

Samfunnsfag og humanistiske fag

I tillegg til at NTNU rekrutterer godt til teknologi- og realfag, har også fagene innenfor samfunnsvitenskap og humaniora en gledelig økning. Psykologi, samfunnsøkonomi og musikkteknologi er blant de fagene som utmerker seg med stor økning i antall søkere.  Det er også en liten økning i språkfagene, noe som tyder på at nedgangen i språkfagene er i ferd med å snu.

Lærerutdanning

Samlet sett er det en økning i søkermassen til pedagogiske fag. Nykommeren innen lektorutdanningen, lektor i kroppsøving og idrett, har slått meget godt an med 173 førsteprioritetssøkere. Det er også en jevn og god økning til tre av de fire yrkesfaglærerutdanningene. Denne utdanningen er et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

– Det er viktig at yrkesfagene får et løft, så vi er fornøyd med å bidra til at stadig flere utdanner seg til yrkesfaglærere, sier Berit Kjeldstad.