NTNU og tre høyskoler vil slå seg sammen

Styret ved NTNU vedtok i dag å fusjonere med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Navnet NTNU beholdes.

(Pressemelding 28. januar 2015)

- Jeg ser store faglige gevinster ved denne fusjonen. Vi vil kunne etablere et samlet universitet i Trondheim som dekker de fleste utdanningsområdene våre på alle nivåer. Parallelt vil et framtidig tettere samarbeid med Sintef skape større muligheter for forskningen ved NTNU. Samlet sett vil dette etter min oppfatning gi et viktig bidrag til å realisere de store ambisjonene som kunnskapsbyen Trondheim må ha i et internasjonalt perspektiv.

- Fusjon med høyskolene i Gjøvik og Ålesund begrunner jeg med de faglige mulighetene som et slikt samarbeid vil gi for teknologiområdet, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Samarbeidspartnerne regner med at fusjonen kan øke rekrutteringen til alle deres studier både fra Norge og utlandet. Samtidig tror de også at det blir lettere for NTNU å få EU-kontrakter og konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft.

Fornøyde rektorer

Bovims kolleger ved høyskolene som skal fusjonere er glade for avgjørelsen som nå er tatt.

- Vi ser fram til å sammen bygge det nye universitetet. Dette blir en spenstig modell i utdanningslandskapet. Jeg ser noen utfordringer knyttet til fagprofiler og geografisk avstand, men disse skal vi absolutt klare å løse, sier rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik ser fram mot en spennende prosess:

- Vi har ambisjoner om å tilføre både vår region og nasjonen ny kompetanse og innovasjonskraft.  Derfor håper jeg regionale og sentrale myndigheter aktivt vil støtte strategien NTNU og høyskolene nå har lagt, sier Wroldsen.

Også rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund er glad for vedtaket:

- Fusjonen gjør at vi sammen oppfyller vårt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte. Samtidig vil dette gagne vårt regionale arbeids- og næringsliv, da vi blir en sterkere partner innen både utdanning og forskning, sier hun.

Skuffelse i Narvik

Opprinnelig var det også foreslått at Høgskolen i Narvik skulle inngå i det nye universitetet, men HiN er ikke en del av fusjonsvedtaket. Denne høyskolen er også den minste av de aktuelle samarbeidspartnerne.

-    Det er skuffende, spesielt at ikke en slik stor teknologisammenslåing har med seg det nordnorske perspektivet. Men dette har samtidig vært en nyttig og lærerik prosess hvor vi har fått sett på samarbeidsmuligheter som vi ikke har vært tenkt på før, sier rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik.

Rektor Gunnar Bovim understreker at NTNU fortsatt vil ønske å bygge ut sitt samarbeid med andre institusjoner og næringsklynger over hele landet. 

Alle rektorene som blir med på sammenslåingen er opptatt av at det i tiden framover skal gjennomføres en grundig prosess for å komme fram til en felles visjon, samt en god faglig og administrativ organisering av det nye universitetet.

Det er for tidlig å si når sammenslåingen praktisk vil tre i kraft.

Kontakt for ytterligere opplysninger:
Rektor Helge Klungland, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Rektor Jørn Wroldsen, Høgskolen i Gjøvik
Rektor Marianne Synnes, Høgskolen i Ålesund
Rektor Gunnar Bovim, NTNU
Rektor Arne Erik Holdø, Høgskolen i Narvik