Forskningsrådet støtter laboratorier ved SINTEF og NTNU

Forskningsrådet har delt ut 1,3 milliarder til forskningsutstyr. En stor andel av dette kommer NTNU, SINTEF og våre partnere til gode.

(Pressemelding fra NTNU 26. juni 2015)

Tildelingen fant sted under Forskningsrådets møte 25. juni. I alt 29 prosjekter ble tilgodesett med penger.

NTNU er involvert i prosjekter som til sammen tilgodeses med over 782 millioner kroner. SINTEF er involvert i prosjekter som til sammen tilgodeses med 547 millioner kroner.

NTNU og SINTEF arbeider sammen om seks av disse prosjektene.

– Dette viser styrken i vårt samarbeid. Sammen skaper vi løsninger som Forskningsrådet har tro på, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU og SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. De viser til at dette er bevilgninger som er viktige for omstillingen av Norge og det grønne skiftet.

Den største tildelingen er de 150 millioner som går til ECCSEL Norway, en del av den felleseuropeiske infrastrukturen for karbonfangst som både SINTEF og NTNU er sterkt involvert i. ECCSEL står helt sentralt i NTNUs og SINTEFs store satsing på karbonfangst.

Pengene er en del av fase 2 av utbyggingen. Men dette er ikke det eneste miljøprosjektet som Forskningrådet går inn for å støtte.

Laboratoriet for silikonbasert solcelleteknologi får 30 millioner. Hele 63 millioner kroner går til samarbeidsprosjektet Norwegian Zero Emission Building Laboratory, den første norske bygningen som i praksis blir et laboratorium for å teste ut nye byggeteknikker og materialer samtidig som det er i kontinuerlig drift som kontor.

90 millioner kroner går til nanoforskningen som både NTNU og SINTEF er involvert i. Nanoteknologi er på kort tid blitt et av de mest populære studiene i landet, og omtales gjerne som «fremtidens teknologi».

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre tildeles 26 millioner kroner. Dette er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og IFE.

De marintekniske laboratoriene på Tyholt oppgraderes for 69 millioner kroner. Også her er både NTNU og SINTEF involvert; SINTEF gjennom MARINTEK.

Norbrain, der NTNU samarbeider med Universitetet i Oslo, er et hjerneforskningsprosjekt som får 65 millioner kroner i fase 2. Norwegian Centre for Neutron Research, hvor SINTEF deltar sammen med IFE og universitetene i Oslo og Stavanger, er tildelt 30 millioner kroner.

For flere detaljer, se ellers Forskningsrådets nettsider.


Fri, 26 Jun 2015 14:21:32 +0200