Næringsrettet forskning i toppklasse

NTNU får fem nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

(Pressemelding fra NTNU 21.11.2014)

 – Dette er svært gledelig, sier prorektor Kari Melby om Forskningsrådets offentliggjøring av de nye sentrene.

SFI står for Senter for forskningsdrevet innovasjon. SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet mottok 57 søknader om nye SFI-er. Det har aldri tidligere kommet inn så mange søknader. Totalt 17 sentre får status som SFI, og tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene.

God uttelling for NTNU

Fem av NTNUs 13 søknader ble innvilget. Kari Melby, prorektor for forskning ved NTNU, er meget fornøyd.

– SFI er et viktig virkemiddel for NTNUs hovedprofil og for vår tette kontakt med næringslivet. Ordningen gir næringslivet mulighet for større langsiktighet og risikoavlasting i satsingen på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI mulighet for en langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen bidrar til forskningsutdanning og til internasjonalisering, sier Kari Melby.

– Dette er veldig hyggelig for NTNU, men også for våre samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere forsknings-Norge!

De fem nye SFI-ene

  • Metal Production
  • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
  • Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries
  • Subsea production and processing (SUBPRO)
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

Reaksjoner fra miljøene

– Vi er utrolig glade for at Forskningsrådet anerkjenner både viktigheten av og nivået på katalyseforskning rettet mot landbasert kjemisk industri. Dette er industri som er avhengig av kontinuerlig innovasjon for å være konkurransedyktig samtidig som den møter strenge miljøkrav, sier Hilde Johnsen Venvik, leder for et av de nye sentrene, iCSI.

Senteret Metal Production samler den norske metallurgiske industrien i et tverrfaglig samarbeid med NTNU, SINTEF og Teknova.

– Vår visjon er ressurseffektiv produksjon av metaller, levert av en bærekraftig metallurgisk industri. Metaller er en del av vårt moderne dagligliv. Senteret skal bidra til at de kan produseres med enda lavere energi- og materialforbruk enn i dag. Dette vil øke bærekraften til moderne metallproduksjon, sier leder Aud Wærnes.

CIUS (Center for Innovative Ultrasound Solutions for health care, maritime, and oil & gas) vil vi fokusere på teknologisk utvikling innen ultralyd avbildning for medisinske formål, men også for havbruksnæring, olje og gassindustrien. 

- Vi er lykkelige for tildelingen av SFI. Det er et håndslag til den tverrfaglige forskningen ved Det medisinske fakultet, inkludert forskning i samarbeid med industrien. Tildelingen har stor betydning for mulighetene vi har til forsatt å være ledende innen UL forskning og medisinsk bildedannelse internasjonalt. Vårt nære samarbeide med industrien vil gjøre at forskningen raskt vil være tilgjengelig for pasienter og tas i bruke i industri/næringsliv. Vi vil bygge videre på erfaringene fra MILab som var forrige SFI ved Institutt for sirkulasjon og bildedannelse, og vi gleder oss til å ta fatt, sier leder Asta Kristine Håberg.

Industrien i Norge er langt fremme innen subsea teknologi, fremholder Sigurd Skogestad, leder for SUBPRO.

- Det løftet som en SFI gir for den mer grunnleggende forskningen på NTNU vil bidra til å beholde og øke Norges teknologiske forsprang. Vi tror opprettelsen av dette senteret vil bidra sterkt til økt verdiskapning i Norge, både for oljeselskaper og for leverandørindustrien, sier Sigurd Skogestad.

Tredje generasjon SFI-er

De første 14 SFI-ene ble startet opp i 2007 og avsluttes i 2014/2015, mens sju nye sentre kom til i 2011. Det er dermed tredje generasjon som starter opp i 2015. To av de fem nye sentrene ved NTNU er en videreføring av dagens SFI-er.

– Det bidrar til at vi kan videreutvikle to viktige forskningsfelt. Videreføringen bekrefter også at vi er på riktig vei og at vi leverer gode resultater, sier Kari Melby.


Kontaktperson:
Kari Melby, prorektor for forskning
Bilde av Kari Melby kan lastes ned her:

Les mer om tildelingene hos Forskningsrådet.