Løfter tusen lærere

NTNU ønsker å femdoble antall studieplasser på videreutdanning for lærere. Det vil bety tusen plasser til neste år. Samtidig styrkes kvalitet og fagtilbud.

(Pressemelding fra NTNU, 4. mars 2014)

Statsminister Erna Solberg besøker NTNU i dag, tirsdag 4. mars. Under besøket vil hun både få nyheten om videreutdanningsplassene, og vite hvordan NTNU vil jobbe for økt kvalitet i norsk skole. Forutsigbarhet, langsiktighet og innovative studieformer er nøklene til kvaliteten.

Å styrke kvaliteten i norsk skole er viktig for den nye regjeringen. Et sentralt virkemiddel er videreutdanning av lærere. NTNU tar utfordringen og utvider videreutdanningstilbudet vesentlig.

– Det er viktig for oss at vi kan levere samme kvalitet på videreutdanningen som på lektorutdanningen, sier rektor Gunnar Bovim.

– Vi vil derfor sørge for at våre videreutdanningsstudier også er forskningsbaserte og praksisnære.

Femdobling av plasser

Dette studieåret har NTNU cirka 200 videreutdanningsplasser. Fra høsten 2014 blir dette utvidet til drøyt 300 plasser. Fra høsten 2015 passerer tallet 1000.

– Vi skal benytte beste praksis, og sende tilbake faglig oppgraderte lærere med en tung faglig og didaktisk verktøykasse. I første omgang vil vi tilby i overkant av tusen videreutdanningsplasser ­- så får vi se an om vi må utvide mer, sier Bovim.

NTNU har allerede i dag et fagtilbud for lærere innen matematikk, naturfag, språk og rådgivning, men vil fra 2015 utvide med flere teknologiske fag, samfunnsfag og estetiske fag.

– Vi tror at faglig kvalitet er grunnen til at lektorutdanningen tiltrekker seg studenter med høye karakterer fra videregående. Vi tilbyr en solid faglig og pedagogisk utdannelse. Det kommer norsk skole til gode. Nå skal vi gjøre det samme for dem som allerede utøver lærergjerningen, sier Bovim.

Han mener det er lurt å konsentrere innsatsen og bygge opp solide tilbud på de beste institusjonene. All lærerutdanning bør være forskningsbasert, både grunnutdanningen og etter- og videreutdanning.

Modernisering

Samtidig moderniseres undervisningen, den faglige kvaliteten styrkes og fagtilbudet utvides for lærere på trinn 8. til 13.

Noen lærere står i full jobb under videreutdanningen, mens andre er frikjøpt. Tilbudet blir tilpasset lærernes jobbsituasjon. Studietilbudene organiseres som en kombinasjon av nettstudier og samlinger. Forelesninger kan følges på nett mens samlingene brukes til faglig samarbeid, diskusjon og praktiske oppgaver.

– Videreutdanning for lærere må bli en ordinær del av universitetenes og høyskolenes virksomhet. Å bygge opp kompetanse og kvalitet tar tid. Sektoren trenger robuste og forutsigelige rammer for å kunne ansette gode folk, og deretter tilby studier av høy kvalitet til lærere i jobb. Vi ser at beste praksis trenger litt endrede rammevilkår, sier rektor Bovim.