Kvalitet koster

NTNUs rektor Gunnar Bovim kommenterer statsbudsjettet 2015.

(8. oktober 2014)

– Regjeringen har uttrykt tydelige ambisjoner om å utvikle høyere utdannings- og forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Derfor hadde jeg forventet et noe større trykk enn dette budsjettet legger opp til. Men retningen på budsjettet er positiv, særlig satsingen på å utvikle forskning i verdensklasse, sier rektor Gunnar Bovim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Kvalitet koster. Derfor er det nødvendig å prioritere, og støtte opp under de fagmiljøene som har muligheter til å bli verdensledende.

Investerte 300 millioner i Moser

Regjeringen varsler en elitesatsing, med 70 millioner som skal bidra til å utvikle forskning i verdensklasse. 15,8 millioner av denne satsingen kommer til NTNU.

– Vi skal nyttiggjøre oss de midlene, men håper dette er starten på en større satsing i årene som kommer. NTNU har til sammenligning investert rundt 300 millioner de siste ti årene på miljøet rundt May-Britt Moser og Edvard Moser – som nå har resultert i nobelpris. Det koster å bygge opp toppforskningsmiljøer, men det er en investering som vil lønne seg på sikt.

Det rimer derimot dårlig med elitesatsingen at veksten i stipendiatstillinger i sin helhet går til høgskolene og de nye universitetene, mener Bovim.

– Vi har forståelse for at det er nødvendig å bygge opp profesjonsstudiene ved disse institusjonene. Men vi forventer at veksten framover går til å styrke forskning på høyt nivå, i tråd med regjeringens intensjoner.

Begrenser muligheter

NTNU får et kutt i lønns- og priskompensasjonen på 20,6 millioner kroner, som et «tiltak for avbyråkratisering og effektivisering».

– Det er klart at dette begrenser vår mulighet til å gjøre strategiske prioriteringer. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å gjennomføre denne innsparingen uten at det går direkte ut over forskning og utdanning.

Regjeringen signaliserer gjennom langtidsplanen en satsing på hav; klima, miljø og miljøvennlig energi og muliggjørende teknologier.

– Dette samsvarer godt med NTNUs egne satsinger, og vi ser fram til et kraftfullt løft på disse områdene.

Studieavgift

Men han er skeptisk til forslaget om studieavgift for studenter utenfor EØS-området.

– NTNU er stolt over å kalle oss landets mest internasjonale universitet, målt i studentutveksling. Det er viktig for kunnskapsnasjonen Norge, og for NTNU med ambisjoner om å være et internasjonalt fremragende universitet, at vi klarer å tiltrekke oss de beste hodene internasjonalt. NTNU får et kutt på 11,4 millioner, som foreslås kompensert gjennom studieavgift. Det er en ordning vi må tenke nøye over, før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre, sier Bovim.

Gir honnør

Alt i alt ser det ut som statsbudsjettet innebærer en reell vekst til forskning, øremerket EU-kontingent, Fri prosjektstøtte (Fripro), muliggjørende teknologier og vitenskapelig utstyr/forskningsinfrastruktur.

– Det er en økning som regjeringen skal ha honnør for. Med utgangspunkt i regjeringens egne ambisjoner, regner jeg med at dette er starten på en større satsing på forskning i årene framover, avslutter Bovim.

Kontakt

For mer informasjon: Rektor Gunnar Bovim