Statens vegvesen og NTNU har inngått avtale

(09.10.2014) En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statens vegvesen gjør det mulig med en historisk satsing på kompetanseutvikling i samferdselssektoren. Avtalen finansierer 30 nye PhD-stipendater.

Avtalen kommer dagen etter at samferdselssektoren ser ut til å bli en av de store vinnerne på regjeringens statsbudsjett for 2015. Det var rektor Gunnar Bovim og vegsjef Terje Moe Gustavsen (til høyre på bildet) som signerte avtalen torsdag kveld.

Utvikler morgendagens kompetanse

- Det er meget tilfredsstillende at Statens vegvesen, gjennom denne avtalen, bidrar til at det er mulig med en historisk stor satsning på kompetanseutvikling innenfor samferdselssektoren. Avtalen vil bidra til en kraftig økning av forskningsaktiviteten i årene framover, sa rektor Gunnar Bovim i sin tale etter signeringen. 

Og han la til: - Aldri før har vi hatt så mange PhD-studenter innenfor dette fagområdet. Det vil samtidig føre til en kvalitetshevning også av masterutdanningen som er viktig for hele sektoren.  Nå skal vi utvikle kompetanse for morgendagens transportinfrastruktur.

Imponert over NTNU

Det var vegsjef Terje Moe Gustavsen som signerte avtalen på vegne av Statens Vegvesen. Han er svært imponert over hvor mye kompetanse NTNU leverer til samferdselssektoren, og mener at NTNUs forskning i årene vil bli helt avgjørende for de store utbyggingsprosjektene som kommer i årene fremover.

- La oss ta fergefri E39 som et eksempel. Hvis vi skal lykkes med dette prosjektet må vi bygge broer som vi ikke er i nærheten av å klare i dag. Den lengste broen er i dag under 2.000 meter, men for å få til fergefri E39 må vi bygge broer som er over dobbelt så lange. Vi håper at denne avtalen kan bidra til forskning og kunnskap som kan løse disse utfordringene, sa Moe Gustavsen.

30 nye PhD-avtaler

Det er Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi – og studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk – som er hovedleverandører av viktig kompetanse til Statens vegvesen og hele byggnæringen. Dekan Ingvald Strømmen er meget fornøyd med at det er hans fakultet, på vegne av NTNU, som forvalter samarbeidsavtalen.

- Dette er en avtale som er viktig for hele NTNU. Vi har valgt strategiske forskningsområder på bakgrunn av behovene i norsk næringsliv og forvaltning og forventet tilgang på finansiering. Et av de fire satsningsområdene er infrastruktur med trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger for vei, jernbane og sjø. Denne samarbeidsavtalen vil finansiere opp mot 30 PhD-avtaler, det vil gi oss et meget godt grunnlag for et videre langsiktig samarbeid til stor nytte både for NTNU, Statens vegvesen og samfunnet, sier Strømmen.