Stadig vanskeligere å komme inn på populære studier

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har også i år hatt stor pågang av høyt kvalifiserte søkere. Samtidig fortsetter trenden med at jenter oftere søker seg til teknologiutdanningene.

(18.07.2014)

–    Vi har aldri hatt så mange høyt kvalifiserte søkere til NTNU. Det er vi glade for, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad.

Av de rundt 26.400 som søkte om opptak ved NTNU i år, har nær 8000 fått tilbud om plass. Det blir stadig vanskeligere å komme inn på de mest populære studiene. Karakterkravene stiger for de aller fleste teknologi- og realfagene. Men det er liten endring i hvilke studier som er de aller tøffeste å komme inn på.

Realfag, psykologi og medisin

Nok en gang er det medisin som har det høyeste opptakskravet med 67,1 poeng for ordinær kvote og 60,2 poeng for førstegangsvitnemål, begge deler høyere enn i fjor. Kravet til førstegangsvitnemål er det høyeste i hele landet. Ved medisinstudiet er jenteandelen for øvrig på hele 64,6 prosent.

Profesjonsstudiet i psykologi følger med 63,9 poeng for ordinær kvote og  55,7 poeng for førstegangsvitnemål.

Industriell økonomi og teknologiledelse krever henholdsvis 63,5 og 60,2 poeng. Nanoteknologi er også populært, med henholdsvis 62,8 poeng og 61,8 poeng for ordinær kvote og førstegangs-vitnemål. Teknologifag har jevnt over høye karakterkrav for å komme inn, og kravene øker for de aller fleste studiene.

Lektorutdanningen er et viktig satsingsområde. Kravene går også her opp. For historie kreves det henholdsvis 54,3 og 49,6 poeng for ordinær kvote og førstegangsvitnemål. For samfunnsfag 54,4 og 50,2 poeng.

Flere jenter studerer teknologi

Tendensen har vært klar lenge. Langt flere jenter velger realfag og en langvarig teknologiutdanning.

–    Dette er resultat av en bevisst satsing gjennom flere år, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad.

Ved de femårige masterutdanningene varierer jenteandelen ved teknologifagene rett nok sterkt, fra 17 prosent for datateknikk til 60 prosent for tekniske geofag. Men samlet sett er jenteandelen nå på 41 prosent, slik at jenter for første gang utgjør flere enn 4 av 10 av søkerne som får plass ved teknologifagene. Så sent som i 2010 var denne andelen bare 30,5 prosent.

For hele NTNU er kjønnsbalansen svært god, med en fordeling på rundt 50/50 for jenter og gutter.

Kontakt: Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad. 
              Studiesjef Inge Fottland