NTNU signerer samarbeidsavtale med Schlumberger

NTNU og Schlumberger inngikk 2. pinsedag en samarbeidsavtale om forskning og teknologiutvikling. Avtalen inkluderer en ny tverrfaglig, høyteknologisk datalab.

""

(10. juni 2014)

Schlumberger investerer i en ny høyteknologisk datalab med kraftige datamaskiner og med tilgang til Schlumbergers programvare. Geocomputational Laboratory blir kjernen i samarbeidet. Den vil fremme programvareutvikling og tverrfaglig forskning innen fagområdene petroleumsteknologi, geologi, geofysikk, matematikk og fysikk. NTNUs AppLab, som utvikler nye applikasjoner til smarttelefoner og nettbrett, blir også integrert i samarbeidet.

 NTNU og Schlumberger har hatt enkeltstående samarbeidsprosjekter gjennom flere år. Nå blir samarbeidet formalisert på et overordnet nivå.

– Vi har store forventninger til Geocomputational Laboratory og det tverrfaglige arbeidet som laben vil genere. Vi tror at dette er starten på et større samarbeid mellom NTNU og Schlumberger, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Avtalen innebærer en fireårig post.doc-stilling for koordinering og drift av laboratoriet. I tillegg deler Schlumberger ut årlige stipend til master- og doktorgradsstudenter som jobber med innovative prosjekter. Samarbeidsavtalen innebærer en investering på i alt 6 millioner kroner.

Om Geocomputational Laboratory

  • NTNU-instituttene som er involvert i det tverrfaglige samarbeidet: Datateknikk og informasjonsvitenskap, Elektronikk og telekommunikasjon, Teknisk kybernetikk, Petroleumsteknikk, Produksjon- og kvalitetsteknikk, Materialteknologi, Kjemisk prosessteknologi og Fysikk.
  • Instituttene er fordelt på tre ulike fakultet.
  • Den nye laben etableres på Institutt for petroleumsteknikk.

Om Schlumberger

  • Schlumberger er verdens ledende leverandør av teknologi, integrert prosjektledelse og informasjonsløsninger til oljebransjen.
  • Sysselsetter 123 000 mennesker som representerer over 140 nasjonaliteter og arbeider i mer enn 85 land.  Hovedkontor i Paris, Houston og Haag.
  • Omsetning på $ 45 270 000 000 (2013).