NTNU og TOTAL inngår ny samarbeidsavtale

NTNU og olje- og gasselskapet TOTAL har hatt et svært godt samarbeid knyttet til forskning og utdanning over lang tid. Dette samarbeidet styrkes nå ved at en ny samarbeidsavtale for 2014-2018 signeres 23. januar.

(Pressemelding 22.1.2014)

Avtalen som inngås er en rammeavtale som angir generelle retningslinjer for samarbeidet, mens konkrete prosjekter avtales gjennom løpende tilleggsavtaler.

Samarbeidet vil i all hovedsak omfatte faglig og økonomisk støtte til master-, ph.d- og postdoktorkandidater innen petroleumsrettede fagområder ved NTNU, og til akademisk utveksling og samarbeidsprosjekter mellom norske og franske universiteter.

Det økonomiske omfanget av avtalen vil avhenge av de konkrete prosjektavtalene som inngås i løpet av avtaleperioden. I det tidligere samarbeidet i perioden 2001-2013 har støtten fra TOTAL ligget på rundt 2 mill. NOK per år.

De instituttene som har deltatt i samarbeidet med TOTAL hittil er Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, Institutt for energi og prosessteknologi, og Institutt for marin teknikk, men flere institutter kan involveres i samarbeidet fremover. Internasjonal seksjon ved NTNU er ansvarlig for den akademiske utvekslingen mellom Frankrike og Norge.

TOTAL er en av de aller største olje- og gassprodusentene på norsk sokkel, og et svært forskningstungt selskap både i Norge og Frankrike. For NTNU er derfor denne avtalen svært viktig for å sikre relevans I vår forskning og utdanning, gjennom faglig samarbeid med TOTAL, og for å få tilgang til problemstillinger og data som vår forskning kan bygge på, sier prorektor Johan Hustad, som signerer avtalen for NTNU. For TOTAL signerer forskningssjef Rune Teigland.