NTNU blant Europas fremste innen klimaforskning

(11.8.2014) I en global rangering av hvilke universiteter som satser mest på forskning på klimaendringer, ligger NTNU blant de fem fremste i Europa.

 

På den europeiske oversikten er NTNU i godt selskap sammen med University of Cambridge, Cardiff University, Newcastle University og University of Oxford. I rangeringen vektlegges universitetenes satsing på klimaforskning, med hovedvekt på forskning på karbonfangst og -lagring (CCS).  CCS er ansett som et av de viktigste virkemidlene i kampen mot klimaendringene.

– Dette er en anerkjennelse av det høye faglige nivået på våre forskningsmiljøer innen energi og klima. Det er resultatet av en bevisst satsing fra NTNUs ledelse og en dedikert innsats fra en rekke dyktige forskere over mange år, sier rektor Gunnar Bovim.

– Jeg kan love at denne innsatsen bare vil intensiveres i årene som kommer. Verden trenger bærekraftig energi, så dette går rett inn i vårt samfunnsoppdrag og visjonen om å skape kunnskap for en bedre verden, understreker Bovim.

Globalt CCS-institutt bak rangeringen

Rangeringen er foretatt av Global Carbon Capture and Storage Institute og er publisert på nettstedet decarboni.se.  Det globale instituttet for karbonfangst og -lagring er et uavhengig, non-profitt selskap med 370 medlemmer fra 40 land. Medlemmene består av universiteter, forskningsinstitusjoner, globale selskaper og miljøorganisasjoner.

Instituttet jobber blant med utveksling av kunnskap og rådgiving innen CCS samt øke de kommersielle mulighetene for CCS.

NTNUs satsing på energi og karbonfangst

Når det gjelder NTNU vektlegges det at universitetet har energi som et av sine fire satsingsområder.

ECCSEL – en felleseuropeisk infrastruktur for forskning på karbonfangst og -lagring – omtales også behørig hos decarboni.se. NTNU har fått ansvar for å lede planlegging og prosjektering av den europeiske infrastrukturen, og regjeringen har bevilget 100 millioner for oppgradering av laboratorier ved NTNU.

Videre trekker rangeringen fram NTNUs mange forskningsmiljøer innen klima, blant annet ved CenSES – nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi og ved mange av universitetets institutter. Det vises også til tverrfaglig samarbeid knyttet til energi samt NTNUs rolle som landets fremste leverandør av utdanning innen ingeniør- og teknologifag.

  • Seks av syv fakulteter er engasjert i energirelatert forskning.
  • 30 institutter deltar med til sammen 61 faggrupper.
  • NTNU og SINTEF har bygd opp bortimot 30 unike laboratorier som representerer en investering på minst 500 millioner kroner.
  • NTNU deltar tungt i fem nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi.
  • NTNU koordinerer et senter for forskningsbasert innovasjon innen energi: Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry.

Her kan du lese hele rangeringen.

Kontaktinformasjon:

Professor Olav B Fosso, leder for satsingsområdet energi:
Rektor  Gunnar Bovim