Moserne valgt inn i US National Academy of Sciences

Hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser er valgt inn som medlemmer av US National Academy of Sciences.

(30.april 2014).

May-Britt Moser er i tillegg den Portrettfoto av hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser.første norske kvinne med slikt medlemskap.

– Vi er både glade og overrasket, sier May- Britt Moser som leder Senter for nevrale nettverk på NTNU.

– Vi hadde ingen anelse om at vi ble nominert. Å bli valgt inn i National Academy of Sciences er et tegn på stor faglig anerkjennelse, noe vi er dypt takknemlige for.

Nasjonens rådgivere

The National Academy of Sciences (NAS) er en privat, non-profit organisasjon som består av anerkjente forskere. NAS ble etablert av den amerikanske kongressen i 1863, under Abraham Lincolns styre.

Formålet var å gi USA uavhengige, objektive råd omkring forhold knyttet til vitenskap og teknologi. Forskerne som blir medlemmer velges inn på grunnlag av fremragende bidrag til vitenskapen.

200 Nobelpriser

Organisasjonen velger å tilknytte seg internasjonale medlemmer, men bare amerikanske statsborgere har stemmerett i NAS.  I går ble det offentliggjort valg av 84 nye amerikanske og 21 utenlandske medlemmer.

Antall aktive medlemmer er nå på 2214, og det totale antallet utenlandske medlemmer er 444. Nesten 200 av medlemmene har mottatt Nobelprisen.

Ifølge Wikipedia er følgende nordmenn valgt inn som foreign associates i NAS: Per Andersen (1994), Agnar Sandmo (2009) og Johan P. Olsen (2011).

Tidligere medlemmmer er blant andre fysikeren Vilhelm Bjerknes, matematikeren Sophus Lie, oseanografen Bjørn Helland-Hansen, oseanografen Harald Ulrik Svedrup og statsviteren Stein Rokkan.