Lanserer Studiebarometeret.no

NTNU har sett fram til lanseringen av Studiebarometeret. I vårt rekrutteringsarbeid er vi opptatt av å hjelpe potensielle søkere til å gjøre riktige valg.

(Pressemelding fra NTNU, mandag 3. februar 2014)

""
 

(Skjermdump fra studiebarometeret.no)

Studiebarometeret.no vil være et verdifullt supplement til denne aktiviteten, gjennom å gi søkere direkte innblikk i hvordan nåværende studenter opplever blant annet relevansen, kvaliteten og læringsutbyttet i de ulike studieprogrammene.

Vi ser av data på institusjonsnivå at NTNUs studenter generelt er tilfredse med kvaliteten i utdanningen. Dette går også fram av NTNUs egen kandidatundersøkelse.

Bruker funnene for å heve kvaliteten

Som breddeuniversitet er det gledelig å se at studenter på tvers av institusjonen gir tilbakemelding om godt utbytte av fagmiljøenes innsats for å gi studentenes best mulig læring. Vi ser også at der finnes utdanningsområder hvor våre studenter ikke gir like gode tilbakemeldinger sammenlignet med andre.

Vi vil benytte disse funnene til å identifisere tiltak som kan gjøres for å heve kvaliteten.

Tilgangen til rådata fra NTNUs nåværende studenter vil være et nyttig tilskudd til kandidatundersøkelsen som nettopp er gjennomført, sammen med datamateriale vi selv innhenter som analysegrunnlag for å videreutvikle kvaliteten i og relevansen av studieprogrammene.

God svarprosent

NOKUT og TNS Gallup som har gjennomført undersøkelsen har gjort et grundig arbeid både i utvikling av spørreskjema og i gjennomføring av datainnsamling. Sammen med NTNUs egne informasjontiltak, har det gitt en god svarprosent slik at dataene vi har får tilgang til er av høy kvalitet.

Vi ønsker oppfølging av årets undersøkelse velkommen, og ser fram til å samarbeide videre om gjennomføringen av de kommende undersøkelsene og utvikling av studiebarometeret.no.