NTNUs rektor:

Kvalitet koster – sats på de beste

– Høyere utdanning og forskning i den internasjonale toppklassen krever ressurser. Min oppfordring til kunnskapsministeren er derfor: Konsentrer innsatsen. Bruk ressursene strategisk. Sats mer på de beste.

(14. januar 2013).

Det sa Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, i sitt innlegg på Kontaktkonferansen i dag hvor Torbjørn Røe Isaksen la fram regjeringens syv tiltakspunkter for å høyne kvaliteten i forskning og utdanning.

– Den beste måten NTNU kan bidra til å løfte den norske universitets- og høgskolesektoren på, er at vi selv blir enda bedre. Da er det enkle spørsmålet: Hvordan blir vi bedre?

Sterkere konkurranse

Norsk høyere utdanning og forskning har hatt en positiv utvikling siden årtusenskiftet. Både produktiviteten og kvaliteten har økt. Og det er sterkere konkurranse om både studentene og forskningsmidler i dag enn for 15 år siden. Konkurransen er også i mye større grad internasjonal.

– Men det er viktig med bevissthet rundt hva man konkurrerer om og hvordan man organiserer konkurransen. For mye konkurranse om for små midler er ikke effektiv ressursbruk og kan like gjerne føre til fragmentering som til kvalitet. En hovedutfordring er å finne en god balanse mellom konkurranse og konsentrasjon av ressurser, mener Bovim.

Premierer framgang

– Det resultatbaserte finansieringssystemet har hatt god effekt – særlig på produktiviteten. De gamle universitetene utmerker seg med flest forskningsmiljøer av høy kvalitet. Og som andre institusjoner vil si: Det er disse institusjonene som har mest ressurser. Men finansieringssystemet har premiert de institusjonene som har forbedret seg mest, uansett utgangspunkt, heller enn de som reelt viser høyest kvalitet.

– Dersom man nå ønsker å vektlegge målet om å være internasjonalt ledende høyere, mener jeg at finansieringssystemet må justeres slik at det i større grad enn i dag premierer kvalitet og støtter opp under samarbeid, understreker Bovim.

Infrastruktur helt avgjørende for kvalitet

– Konsentrert satsing på noen institusjoner vil bidra positivt til anskaffelse av ny, forskningsfremmende infrastruktur, og vil være av stor betydning for å gjøre norske institusjoner til attraktive samarbeidspartnere og legge til rette for god rekruttering.

– Det må være en ambisjon at den neste store globale forskningsinfrastrukturen blir lagt til Norge, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Kontaktkonferansen er kunnskapsministerens årlige samling for alle rektorer og direktører ved norske universiteter og høgskoler, og andre sentrale personer for norsk høyere utdanning og forskning.