3 av 4 ledere for nye tematiske satsingsområder på plass

Nå er lederne for 3 av 4 nye tematiske satsingsområder ansatt. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og en bærekraftig samfunnsutvikling.

(27. juni 2014).

– Vi mener at NTNU kan løse mer komplekse samfunnsutfordringer gjennom å ha slike tematiske satsningsområder fordi dette medfører at forskere fra for eksempel filosofi og teknologi jobber tettere sammen. Lederne kommer også til å ta en forskningspolitisk rolle, og ta initiativ til et tett samarbeid med næringslivet, sier rektor Gunnar Bovim.

Dette er de nye lederne

Alle jobber i dag ved NTNU som professorer.

Lederen for den siste satsingen, Helse og velferdsteknologi, blir trolig ansatt over sommeren.

– Jeg er glad for at disse lederne nå er på plass. Dette vil føre til ny og større fart på områder som er viktige for NTNUs samfunnsbidrag. Jeg ønsker de alle velkommen, og ser frem til et godt og nært samarbeid, sier rektor Gunnar Bovim.