– NTNU verdens første universitet med MOT

 

(Pressemelding 16.04.2013) NTNU og MOT inngår samarbeidsavtalen «Universitet med MOT». 

 

 

NTNU og MOT møttes 16. april på kontoret til NTNUs rektor Torbjørn Digernes og signerte samarbeidsavtalen «Universitet med MOT». Avtalen skal gi tryggere studiestart for nye studenter.

- Ved NTNU er vi sterkt opptatt av å skape godt læringsmiljø for våre studenter.  Noe av det viktigste vi kan gjøre i den sammenheng, er å skape positive holdninger helt fra start. Jeg er trygg på at verdigrunnlaget MOT står for er et godt fundament å bygge på. Derfor er det gledelig å kunne si: "NTNU er verdens første universitet med MOT!", sier Torbjørn Digernes.

Studentfaddere

Nye studenter ved NTNU får hver høst tildelt faddere. Faddere er studenter som allerede er i gang med utdannelsen. De gir nye studenter gode råd om Trondheim og NTNU, hjelper med praktiske ting og informerer om og er sammen med de nye studentene i Fadderuka, et program med mange sosiale aktiviteter.

– Vi i MOT skal skolere faddere til å bli «Studentfaddere med MOT». Fadderne skal være gode rollemodeller og forsterke gode holdninger hos nye studenter. Vi er stolte over å jobbe sammen med NTNU for å bidra til tryggere og mer inkluderende studentmiljø, sier forskningsleder i MOT og leder for «MOT til studenter» Bjørg-Elin Moen.

MOTs holdningsskapende og forebyggende arbeid gjennom 16 år handler om å styrke unges trygghet, bevissthet og mot til «leve, bry seg og si nei».

MOTs verdier

Samarbeidsavtalen «Universitet med MOT» omfatter aktiviteter i universitetsmiljøet for å styrke fellesskap, engasjement, samarbeid og bygging av kultur på forpliktende ledernivå, i studentenes linjeforeninger og hos studentfaddere og studenter.

MOTs verdier skal også trekkes fram i rektors immatrikuleringstale til studentene hver høst. Ledelsen ved NTNU vil få årlige foredrag om MOTs verdier. Halvårlige samlinger står også på planen.

Alle aktiviteter i samarbeidsavtalen «Universitet med MOT» skal styrke visjoner og verdier hos både MOT og NTNU.

Kontakt

Anne Sølberg Ellingsen