NTNU om statsbudsjettet 2014

NTNU belønnes for god forskning og studiegjennomføring

(Pressemelding 14.10.2013) NTNU får en realvekst på 1,4 prosent, dvs. 50 millioner kroner. – Økningen skyldes i hovedsak god uttelling på den resultatbaserte delen av budsjettet, det vil si god forskning og høy studiepoengproduksjon. Det er vi fornøyd med, sier rektor Gunnar Bovim.

Bovim er også glad for at statsbudsjettet innebærer en realøkning på forskning. Det er bra, spesielt at det er satt av 50 millioner i tre år til en satsing på unge forskertalenter, det såkalte Fellesløftet. Det innebærer at universitetene selv må bidra med en tilsvarende bevilgning, men den er NTNU klar for å ta.

– Dette handler om å utvikle kvalitet, og å gi muligheter til grunnleggende langsiktig forskning, sier Bovim.  – Men for å sikre fortsatt verdiskapning og opprettholde velferdssamfunnet, trengs det en solid investering i ny kunnskap og nye løsninger. Da kreves en langt større satsing enn det vi ser konturene av i dette budsjettet, sier Bovim.

Nye doktorgradsstipendiater
NTNU-rektoren gleder seg også over 13 nye stipendiatstillinger til matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Bovim er også glad for at gaveforsterkningsordningen, som NTNU har kjempet for å få tilbake, er på plass igjen fra neste år med 50 millioner kroner. Det innebærer at staten gir 25 prosent ekstra til forskningsformål som får gaver på mer enn 3 millioner kroner.

 – God studiefinansiering er god samfunnsøkonomi. Derfor er det bra at regjeringen legger opp til 11 måneders studiefinansiering fra 2015, og at det kommer flere nye studentboliger fra neste år, sier Bovim. 

Klar for teknologiløft
I statsbudsjettet er det lagt opp til 255 nye studieplasser innenfor teknologi, men ingen av dem går til NTNU. – Nasjonen skriker etter teknologisk kompetanse, så nye studieplasser er bra. Men behovet er langt større. NTNU er klar til å være med på et skikkelig teknologiløft. Vi håper derfor at den nye regjeringen vil gå for en ytterligere opptrapping, sier Bovim. NTNU har tidligere fått bevilget nye studieplasser i 2009, 2011 og 2012, og disse videreføres i form av 310 plasser i det kommende budsjettet, men dette innebærer ingen reell økning.

Avklaring på campus viktig
– For at NTNU skal møte samfunnsoppdraget med høy kvalitet i forskning og utdanning, og møte den internasjonale konkurransen om de beste hodene, er vi avhengige av en god infrastruktur. Penger til videre planlegging av Ocean Space Centre er bra. Enda viktigere er at vi får en snarlig, konkret avklaring på hvordan den pressede arealsituasjonen på Dragvoll skal løses.

– Vi er glad for at regjeringen trekker fram karbonfangstprosjekt ECCSEL som en viktig satsing for miljøet, og ser fram til at dette følges opp med en helt nødvendig bevilgning for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i dette internasjonale klimaprosjektet, sier Bovim.