Senter for fremragende utdanning

NTNU i finalen om prestisjesenter

(Pressemelding 20.08.2013) Arkitektutdanningen og data- og informatikkutdanningen ved NTNU er finalister i konkurransen om et nasjonalt senter for fremragende utdanning, og 15-30 millioner kroner i støtte fra NOKUT.

24 utdanningsmiljøer i Norge har søkt om å opprette et Senter for fremragende utdanning (SFU). Nå har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, plukket ut åtte finalister. Blant dem er to søkere fra NTNU: Arkitektutdanningen med «Transformative Learning in Architectural Education» (TransARK ) og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap med  «Innovative teaching in information Technology» (2IT)

Status som Senter for fremragende utdanning skal tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

En sterk anerkjennelse
- Det er veldig inspirerende å komme til finalen, dette innebærer en sterk anerkjennelse av NTNUs arkitektutdanning og innovative undervisningsmiljøer. Vi skal gjøre vårt ytterste for å bli en av dem som får SFU-status, sier Fredrik Shetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

- Vi er stolte og glade over at et av våre fagmiljøer har kommet til finalen. Vårt mål har lenge vært og vil fortsatt være, å være det ledende og mest fremtidsrettede studiemiljøet i Norge innen IKT og informasjonsvitenskap, og dette er en anerkjennelse av at våre studier holder en svært høy kvalitet, sier dekanus Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Undersøker læringsprosessen
TransARK er et samarbeid mellom arkitektutdanningen ved NTNU, den største og eldste i Norge og NTNUs seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED).

Utgangspunktet for senteret er at dagens arkitektstudenter blir utsatt for en svært stor kompleksitet av estetiske, etiske, tekniske og funksjonelle utfordringer. Å evne å skape helhetlige løsninger som svarer på disse sammensatte utfordringene innebærer en utviklingsprosess som både er personlig krevende og som tar tid. Senteret skal gå dypere inn i hva som skjer i denne læringsprosessen som omdanner studentene til arkitekter.

Forskningen på omdanningsprosessen skal brukes til å videreutvikle spydspiss-emner som tilbys ved NTNU, og vil deles med andre nasjonale og internasjonale institusjoner som tilbyr utdanning i arkitektur. Den vil også deles med andre interdisiplinære utdanningsområder der studentene må håndtere komplekse problemstillinger.

Et fyrtårn for IT-studier
2-IT er et samarbeid mellom NTNU og HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og har som mål å bli et fyrtårn for IT som et attraktivt studie- og karrierevalg for begge kjønn. Dette skal oppnås ved å:

1) gjøre IT-studier mer motiverende og med høyere læringsutbytte ved økt brukt av prosjektbasert undervisning og tett samarbeid med industrien for å demonstrere jobbrelevansen i hvert emne, og

2) gjøre studiene og motivasjonsaspektene synlige for elever i lavere utdanning så de blir oppmerksomme på IT som et attraktivt valg før de gjør fagvalg som ekskluderer dem fra mange IT-relaterte studier (f.eks. ved å ta for lite matematikk i videregående). Innledningsvis vil fokuset ligge på å gjøre NTNUs IT- studier mer motiverende, men resultatene av dette vil bli kommunisert på en måte som muliggjør gjenbruk og tilpasning ved andre læresteder, for dermed å bidra til forbedring av IT-studier i Norge generelt, både studentrekruttering og læringskvalitet. Hvis en dermed klarer å øke antallet IT-kandidater som uteksamineres i Norge, så vil dette være viktig for å avhjelpe de store rekrutteringsproblemene som deler av næringslivet har innen dette feltet.

Får besøk av NOKUT
I september får alle finalister besøk av en ekspertkomité fra NOKUT med norske og utenlandske medlemmer. Inntil tre miljøer vil få senterstatus og disse vil bli presentert på NOKUTs jubileumskonferanse den 8. november.

Sentrene vil få tre millioner kroner årlig som toppfinansiering til utdanningsformål. Senterstatusen tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i fem år til.