Rektorskifte ved NTNU

Vil skape en bedre verden

(Pressemelding 01.08.2013) Klima, bistand, fornybar energi. NTNUs nye rektor Gunnar Bovim er opptatt av de store problemene i verden.

– Å bekjempe fattigdom og urettferdighet, samtidig som man ivaretar det globale miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner, er vår tids største samfunnsmessige utfordring. NTNU ønsker å være en internasjonal samfunns- og forskningsaktør på disse områdene, sier påtroppende rektor Gunnar Bovim.

– Universitetet vil derfor sette inn ressurser på spissområder som er direkte relevante i forhold til FNs målsetninger for natur, klima og utvikling – og for norsk klima- og bistandspolitikk. Disse temaene vil inngå i "Bærekraftig samfunnsutvikling" – et av  NTNUs fire nye satsingsområder som skal startes opp i høst.

NTNU om 100 år

De som grunnla NTH for drøyt hundre år siden hadde tanker og ideer som har betydning for oss i 2013. Bovim mener vi må tørre å løfte blikket og spørre oss hva vi kan gjøre i dag, som kan få betydning for universitetet 100 år fram i tid. Som vil få betydning for våre barnebarn og oldebarn.

– Valgkampen i Norge bærer preg av kortsiktig tekning som demokratiet gjerne gjør. Den handler mye om hvilke goder vi skal fordele til oss selv i dag, og for lite om hvilken arv vi etterlater oss til kommende generasjoner.

– Forskning og utdanning dreier seg derimot om å utfordre "sannheter". Få samfunnet inn på en endret og bedre retning. Vi ved NTNU skal være kunnskapssøkende, nysgjerrige og irriterende – kort sagt leve opp til navnet vårt – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Gunnar Bovim tiltrer som ny NTNU-rektor i dag, 1. august.

Se videointervju med Bovim

(Varighet: 8,50 minutter).

Ny rektor ved NTNU: Gunnar Bovim.

Gunnar Bovim, NTNUs rektor fra 1. august 2013.