Rekordsøkning til realfaglektor ved NTNU

(Pressemelding 22.04.2013) Søkertallene til NTNU er stabilt høye. Kvinneandelen er høyere enn noen gang. Teknologifagene har tydelig fremgang, og lektorutdanningen er mer populær enn noensinne.

– Snart kan vi fylle videregående med en ny generasjon gode realfaglærere, sier prorektor Berit Kjeldstad.

11865 har NTNU som sitt førstevalg. Dette utgjør drøyt 10 prosent av søkermassen.

Realfaglektor populært

Lektorstudier blir stadig mer populært. I fjor var det rekordmange 524 søkere til lektorstudiene samlet. I år er det igjen rekord: 584 har lektorstudiet som førstevalg, en økning på 11 prosent.

Lektorstudiet i realfag har alene en økning på 28 prosent fra 2012. Også lektorutdanningen i samfunnsfag og engelsk er populære.  

– Vi står foran et generasjonsskifte i videregående skole. Derfor er det veldig gledelig med så stor økning på lektorstudiene, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.  

– Spesielt det at så mange vil bli realfaglektor. Det er også veldig hyggelig at kvinneandelen blant de som vil bli realfaglektor er 62 prosent.

Satser på sivilingeniørstudiet

Det blir stadig mer populært å bli sivilingeniør. Det er hele 4377 som har ønsket seg en plass på master i teknologi, en økning på vel 7 prosent fra i fjor, som også var rekord.  

– Vi er veldig fornøyd. Nå har vi økt med rundt 300 søkere til master i teknologi hvert år de siste årene. Det er ikke noe problem å fylle de ekstra studieplassene vi fikk i fjor med kompetente kandidater.  Det er riktignok en liten nedgang i søkingen til realfagsstudiene geologi og kjemi, men søkertallene til realfag var ekstra store i fjor, spesielt til geologi, så dette er mer en korreksjon.  Og en netto tilvekst i primærsøkere til realfag og teknologi på omtrent 250 personer, er meget bra, sier Kjeldstad

Magisk grense

I fjor noterte NTNU rekordhøy jenteandel blant søkere til teknologifagene.  I år noteres en ny milepæl: Jenteandelen blant primærsøkere til teknologi ligger nå på 30 prosent.

– Det er veldig gledelig å se at kvinner i stadig større grad velger klassiske teknologistudier, sier Kjeldstad.

– Flere fagretninger gjør store hopp i kvinneandel blant søkerne, men jeg vil fremheve et fag som Datateknikk. Her var det en kvinneandel på drøyt 3 prosent i 2008, med 8 søkere. På noen år har tallet økt til 11 prosent, og 36 kvinnelige søkere. I rene tall er jo dette mer enn en firedobling. Samtidig ser vi at Bygg og miljø, og Marin, som hadde en høy kvinneandel i fjor, fortsetter å øke stort på kvinneandelen. 

Bygg og miljøteknikk passerte i år en kvinneandel blant primærsøkere på 30 prosent. Det samme gjorde Petroleumsteknikk. Jevnt over øker jenteandelen av søkerne på alle teknologiprogrammene.

– Vi ser for eksempel på Teknisk kybernetikk at antallet jenter økt fra 13 søkere i 2009 til 29 søkere i år. Det går sakte i riktig retning takket være et kontinuerlig fokus og rekrutteringsarbeid. Det føles som å bryte en magisk grense når vi nå runder 30 prosent kvinneandel i snitt blant søkere til teknologistudiene, sier Kjeldstad.

Enda flere jenter ved studiestart

Kjeldstad forteller at selv om det var drøyt 28 prosent kvinnelige primærsøkere i fjor så ble tallet høyere ved studiestart. Da var andelen kvinner på sivilingeniørstudiene oppe i vel 35 prosent.

– Med disse tallene som bakgrunn kan vi spå at kvinneandelen vil ende opp på 36-37 prosent på sivilingeniørfagene i år.

Kjeldstad forteller at utviklingen i kvinneandel blant søkere har vært formidabel de siste 8 år.

– I 2005 var det 416 kvinner blant primærsøkere til sivilingeniørstudiene. I år er det 1202. Det er nesten en tredobling. Vi må ha gjort noe riktig, sier hun.

Totalt sett er det 48 prosent jenter som har NTNU som førstevalg i år.

Psykologi populært

Psykologi som fag er fortsatt veldig populært, selv om det er en nedgang i totalt antall primærsøkere. Nesten 1400 har et av psykologifagene som førsteønske. 650 har søkt på de 58 plassene på profesjonsstudiet.  

– Fortsatt er det rundt 11 søkere for hver plass på profesjonsstudiet, og nivået er veldig høyt blant søkerne. Vi hadde nylig en omlegging av psykologistudiene, og dette er en bekreftelse på at det har blitt tatt godt i mot, sier Kjeldstad.

Humaniora og samfunnsfag stabilt

Studier i humanistiske og samfunnsfag ellers har liten endring i søkertall.

– Vi ser en svak tendens til at flere velger årsstudier enn bachelorprogram i år. Det er ikke en optimal utvikling fordi årsstudier ikke fører frem til en grad, sier Kjeldstad.

NTNU-kandidatene får jobb

Kjeldstad har observert en endring i søkertall over de siste årene.

– Femårige profesjonsorienterte studier er stadig mer populære, sier hun.

– Det virker som om ungdommen velger studier som tydelig formidler at de er sikret en jobb i fremtiden. Undersøkelser viser jo at kandidater fra NTNU ikke har vanskeligheter med å få jobb, uavhengig av studium.

Kontaktperson

Prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad