Tydelig teknologitrend for jenter ved NTNU

(Pressemelding 19.07.2013) Karakterkravene til teknologifagene har steget igjen - og andelen jenter fortsetter å øke.

- Vi er strålende fornøyd med årets opptak og synes det er svært gledelig at vi har så god kvalitet på søkerne, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad.

Av de rundt 11 800 som i år hadde NTNU som sitt førstevalg, har i overkant av 8000 fått tilbud om studieplass ved NTNU.

Jenter vil studere teknologi

Andelen jenter som vil bli sivilingeniør øker fortsatt, samtidig som opptakskravene til teknologistudiene er blitt høyere. Trenden er også positiv for realfagene.

- Økningen i andelen jenter som velger teknologi- og realfag er en trend og ikke tilfeldige svingninger. Dette er et resultat av bevisst satsing gjennom flere år, sier Kjeldstad.

Høye karakterkrav

Det mest populære studiet er medisin, med opptakskrav på 66,7 poeng for ordinær kvote og 60 poeng i kvote for førstegangsvitnemål. Deretter kommer profesjonsstudiet i psykologi (63 og 55,7 poeng), industriell økonomi og teknologiledelse (62,7 og 59,8 poeng) og nanoteknologi (61,3 og 61,5 poeng).

Populært med samfunnsvitenskap

Profesjonsstudiet i psykologi er det mest populære, men alle de samfunnsvitenskapelige studiene har ventelister i år.

Med rekordmange søkere til lektorutdanningene ved NTNU er det også en gruppe godt kvalifiserte studenter som til høsten tar fatt på veien mot læreryrket.

- At de samfunnsvitenskapelige studiene og lektorstudiene er så populære på NTNU er vi veldig fornøyd med, sier Berit Kjeldstad.

Antall studieplasser uforandret
Det er ingen store endringer i opptaksrammene fra i fjor, da NTNU fikk 100 ekstra plasser til masterstudiet i teknologi.

Kontakt:
Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad
Studiesjef Inge Fottland