Nye ledere ved NTNU 2013

(Pressemelding 19.03.2013) NTNUs styre har talt. Disse personene skal lede NTNU.

Dekaner og VM-direktør fra 1. august 2013

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) - Fredrik Shetelig

Fredrik SheteligFredrik Shetelig (født 1960) er tilsatt som ny dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB).

Shetelig er i dag professor i arkitektur og prodekan for utdanning ved samme fakultet. Han er utdannet ved Oslo Ingeniørhøyskole og Arkitektavdelingen ved NTH. Han var en av gründerne av Pir II Arkitektkontor, hvor han var partner og medier fram til 2010.

Shetelig har vunnet flere arkitektkonkurranser og har bred erfaring fra en rekke større arkitektprosjekter. Han ble tilsatt som universitetslektor ved NTNU i 2005 og professor fra 2006.


Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

 

Det medisinske fakultet (DMF) - Stig Arild Slørdahl

Stig Arild SlørdahlStig Arild Slørdahl (født 1959) er tilsatt for en ny fireårsperiode som dekan ved Det medisinske fakultet (DMF). Han er professor i medisin og har en bistilling som overlege ved St. Olavs Hospital.

Slørdahl ble dr.med i 1992 og har etter det tatt spesialistutdanning i indremedisin og hjertesykdommer. Han ble førsteamanuensis ved DMF i 1995 og professor fra 2002.

Slørdahl har en rekke nasjonale og internasjonale verv. Han drevet omfattende vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling.

 

Foto: Geir Mogen/DMF, NTNU

 

Det humanistiske fakultet (HF) - Anne Kristine Børresen

Anne Kristine BørresenAnne Kristine Børresen (født 1964) er tilsatt som ny dekan ved Det humanistiske fakultet (HF).

Børresen er professor i historie. Børresen er dr.art i historie fra 1995, ble ansatt førsteamanuensis ved Historisk institutt i 2004 og professor fra 2007.

Anne Kristine Børresen har gitt ut flere bøker og vært medlem av en rekke bokkomitéer, i tillegg til annen vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering og har vært gjesteforsker ved flere utenlandske universiteter.

Ved siden av forskning og undervisning, har Børresen bred administrativ erfaring ved NTNU. Hun er medlem av styret for NTNU i inneværende periode, som representant for de vitenskapelig ansatte.
Foto: Lars Gisnås

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) - Geir Egil Øien

Geir Egil ØienGeir Egil Øien (født 1965) er tilsatt for en ny fireårsperiode som dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME). 

Øien er professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon fra 2001. Øien ble dr.ing/ph.d ved Institutt for telekommunikasjon, NTH i 1993 og ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger) i 1994. I 1996 ble han førsteamanuensis ved Institutt for telekommunikasjon, NTNU.Øien er medlem av en rekke styrer og komitéer og har bred vitenskapelig publisering.

Foto: Mentz Indergaard /NTNU Info

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) - Ingvald Strømmen

Ingvald StrømmenIngvald Strømmen (født 1950) er tilsatt for en ny fireårsperiode ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT).

Strømmen ble dr.ing/ph.d. ved Institutt for kjøleteknikk, NTH, i 1980. Han ble ansatt som førsteamanuensis ved samme institutt i 1982 og professor fra 1993.

Strømmen har en rekke styreverv både innen forskning og i næringslivet. Han har publisert om lag 155 vitenskapelige publikasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Strømmen har mottatt flere priser og utmerkelser for sitt vitenskapelige arbeid og for nyskaping og innovasjon.

Foto: Universitetsavisa

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) - Anne Borg

Anne BorgAnne Borg (født 1958) er tilsatt som ny dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Borg er professor i fysikk og prodekan for utdanning ved NT-fakultetet. Borg ble dr.ing/ph.d ved NTH i 1988, og ble ansatt som forskningsassistent ved Stanford University samme år. Fra 1989 har hun hatt vitenskapelige stillinger ved NTH og SINTEF, ble tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk i 1993, og professor ved samme institutt fra 1998.

Borg har publisert om lag 75 vitenskapelige publikasjoner internasjonalt, og er medlem av en lang rekke vitenskapelige komiteer nasjonalt og internasjonalt.

 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Marit Reitan

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Marit Reitan Marit Reitan (født 1964) er tilsatt som ny dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).

Reitan er professor og instituttleder ved Institutt for Sosiologi og statsvitenskap. Hun ble dr.polit ved Universitetet i Oslo i 1998.

Hun ble tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for Sosiologi og statsvitenskap i 1998, og professor fra 2009.

Reitan har styreverv ved flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Foto: NTNU SVT/ Anne Jørgensen Bruland

 

NTNU Vitenskapsmuseet (VM) - Reidar Andersen

Reidar AndersenReidar Andersen (født 1953) er tilsatt som ny direktør for NTNU Vitenskapsmuseet (VM).

Andersen er i dag direktør i Statens Naturoppsyn, Direktoratet for naturforvaltning. Han har tidligere vært ansatt ved VM som professor i bevaringsbiologi fra 2006 til 2009, og ved NTNU som professor ved Institutt for biologi (fra 1997 til 2005).

Reidar Andersen er cand.real fra Universitetet i Oslo (1981) og ble dr.scient ved Universitetet i Trondheim i 1989.

Foto: Geir Otto Johansen /DN

Tilsatte prorektorer
 

Prorektor for forskning - Kari Melby

Kari Melby fortsetter som Prorektor for forskning og er rektors stedfortreder.

Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og –strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen.

I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt og leder likestillingsarbeidet.

Mer om Kari Melby.

 

 

 

Prorektor for utdanning - Berit Kjeldstad

Berit KjeldstadBerit Kjeldstad fortsetter som Prorektor for utdanning.

Prorektor for utdanning er overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør.

Kjeldstad leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Mer om Berit Kjeldstad.

 

 

 

Prorektor for nyskaping - Johan E. Hustad

Johan E. HustadJohan E. Hustad fortsetter som Prorektor for nyskaping.

Prorektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk.

Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs TTO og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Johan E. Hustad.

 

 

Se høyoppløselige bilder av NTNUs ledere (Flickr).