Norges første MOOC åpnes i dag

(Pressemelding 02.09. 2013) Norges første MOOC-kurs (Massive Online Open Courses) starter klokken 12.00 i dag. Med totalt 483 påmeldte er dette NTNUs største etterutdanningskurs noensinne.

Kurset «Teknologiendring og samfunnsutvikling», kan følges uansett hvor man befinner seg i verden, så lenge man har nettilgang. 

Stor pågang

Kurset tilbys i fire ulike varianter – fra gratisversjon uten eksamen (MOOC) og til ordinært videreutdanningskurs med fysiske samlinger for studentene. Med totalt 483 påmeldte er dette det største etterutdanningskurset NTNU har hatt noensinne. MOOC-kurset er det mest populære, med 396 påmeldte.

Gratis-MOOCen gir ingen studiepoeng. Det betyr at alle har kunnet melde seg på, uavhengig av alder, studiekompetanse og bakgrunn. Noe som vises igjen på deltakerlisten. Alt fra en ungdomsskoleelev til en nesten 80 år gammel dame er påmeldt MOOC-kurset. De andre variantene av kurset starter på ulike tidspunkt utover høsten.

En utdanningsrevolusjon

I gratis-MOOCen vil deltagerne få tilgang til en ny fagmodul pr. uke over totalt 10 uker. Det meste av innholdet i MOOCen er tekstbasert, men deltagerne må også bruke sosiale medium til å besvare oppgavene som blir utdelt.

– Høyere utdanning som er nettbasert og åpen, gjør at verden står overfor en utdanningsrevolusjon. Man kan sitte i Sør-Afrika og få tilgang til en Harvard-professor. Den samfunnsmessige effekten er større hvis 10 000 får mulighet til å ta høyere utdanning enn hvis 100 får muligheten. Det koster det samme å lage et opplegg for én person som for en million studenter, sier professor og fagansvarlig Arne Krokan.

Tester hva som fungerer

NTNU tester med dette kurset ulike måter å formidle kunnskap på, og hva som gir best læringsutbytte for studentene. Er det bedre om de møtes fysisk før og kanskje også underveis? Eller er det kanskje en fordel å samle studenter som bor nær hverandre i små grupper? Dette skal responsen på de ulike variantene av kursopplegget forhåpentligvis gi svar på.

Holder debattmøte

11. september arrangerer NTNU og Universitetsavisa et debattmøte i Trondheim – og på nettet - om de nye formene for digital utdanning. Både Arne Krokan, NTNUs rektor Gunnar Bovim og prorektor Berit Kjeldstad vil delta i panelet. Kjeldstad leder et utvalg som regjeringen oppnevnte i sommer som skal se på bruken av MOOC og andre nettbaserte utdanningstilbud innen høyere utdanning.

Les tidligere pressemelding om MOOC

Les mer om bakgrunnen til og framveksten av trenden med MOOC

Les intervju med Arne Krokan

Kontaktinfo:

Arne Krokan

Mer informasjon på Krokans blogg: www.krokan.com

Mer informasjon om digitale undervisningsformer i boka «Smart læring»: http://arnek.wordpress.com/2012/09/13/smart-laering/